เปิดวิธีลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2566

เปิดรายละเอียด-วิธีลงทะเบียนโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จำนวน 5.6 แสนสิทธิ ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ก่อนเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่กุมภาพันธ์-กันยายน 2566

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 วงเงินรวม 2,016,000,000 บาท เพื่อดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว โดยเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ร่วมโครงการรายใหม่ ที่ไม่เคยได้รับสิทธิจากโครงการ เฟสที่ 1-4 ในวันนี้ (27 ก.พ. 2566) เป็นวันแรก และจะเริ่มให้ใช้สิทธิจองห้องพักได้ตั้งแต่ 7 มีนาคม-26 เมษายน 2566

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ดังนี้

Advertisement

รายละเอียดการใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ให้สิทธิแก่ประชาชนในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย 2 ส่วน คือ

 • สนับสนุนค่าที่พัก 40% (ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน) สูงสุด 5 ห้อง
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว (e-Voucher) 600 บาท/วัน
 • กำหนดจำนวนสิทธิเข้าโรงแรมที่พักจำนวนห้องพัก 560,000 สิทธิ/ห้อง
 • 1 คน สามารถใช้สิทธิได้สูงสุด 5 สิทธิ
 • จำนวนสิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 นี้ จะไม่นับรวมกับสิทธิที่เคยได้รับในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

การลงทะเบียนร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ลงทะเบียนร่วมโครงการที่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
 • ทำได้ทั้งผู้ใช้สิทธิรายใหม่ และผู้ใช้สิทธิรายเดิมที่เคยได้รับสิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4
 • ใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
 • ทำการจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน

สำหรับวิธีการลงทะเบียนร่วมโครงการ มีขั้นตอนดังนี้

Advertisement
 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
 2. อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
 3. กรอกข้อมูล และยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ
 4. รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วัน) หลังจากยืนยันการลงทะเบียน
 5. ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับโครงการ

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกัน เฟส 1-4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ โดยจะได้รับสิทธิในเฟส 5 ใหม่ จำนวน 5 สิทธิ

แนวทางป้องกันการทุจริต เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ภาครัฐมีการวางแนวทางป้องกันการทุจริต โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสาขาในประเทศ ในการจัดให้มีระบบแสดงจำนวนห้องพักของแต่ละโรงแรม/ที่พัก หากมีการจองเกินจำนวนห้องที่แจ้งในระบบ ระบบจะสามารถจำกัดการจองได้

พร้อมทั้งจัดให้โรงแรม/ที่พักที่ร่วมโครงการ มีการระบุคำยินยอมในแบบฟอร์มให้ชัดเจน สำหรับการป้องกันปัญหาการขึ้นราคาห้องพักเกินจริง โดยหากโรงแรมที่พักเจตนาขึ้นราคาห้องพักเกินจริง สามารถเอาผิดเรียกเงินคืน และระงับการจ่ายได้ รวมทั้งต้องได้รับโทษถึงการตัดสิทธิในการเข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาล

Advertisement

สำหรับการป้องกันการทุจริตในส่วนผู้ใช้สิทธิ จะมีการจัดระบบสแกนใบหน้าของผู้ใช้สิทธิในการเช็กอินเข้าพักและการใช้ e-Voucher เพื่อป้องกันการใช้บัตรประชาชนผู้อื่นสวมสิทธิ