เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ปรับไทม์ไลน์ จองห้องพักเร็วขึ้น 1 วัน

เราเที่ยวด้วยกัน
แฟ้มภาพ

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ปรับไทม์ไลน์ใหม่ เปิดจองห้องพักเร็วขึ้น 1 วัน รอบนี้แค่ 560,000 สิทธิ์ จะได้ 5 สิทธิ์ หรือ 5 ห้องต่อคน จ่ายส่วนลดค่าที่พักให้ 40% สูงสุด 3,000 บาทต่อห้อง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ข่าวสดรายงานว่า นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอปรับไทม์ไลน์การเปิดจองใช้สิทธิ์และการเดินทางเข้าพักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จากเดิมเปิดจองวันที่ 8 มี.ค. 2566 และเดินทางเข้าพักวันแรก 11 มี.ค. 2566 เปลี่ยนเป็นเปิดจองวันที่ 7 มี.ค. 2566

และเดินทางเข้าพักวันแรก วันที่ 10 มี.ค. 2566 เนื่องจากธนาคารกรุงไทย ได้รอบการเปิดระบบและนำเข้าข้อมูลโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ในวันดังกล่าว

สำหรับผู้ไม่เคยได้รับสิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

1.ระบบจะเปิดลงทะเบียน ประชาชนสามารถดำเนินการได้ในวันที่ 27 ก.พ. 2566

Advertisment

2.ประชาชนและผู้ประกอบการรายเดิม สามารถกดรับสิทธิ์และรับทราบเงื่อนไข (T&C ) โครงการ ในวันที่ 7 มี.ค. 66

3.ผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ TAT E-FORM บนเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน ระหว่างวันที่ 8-15 ก.พ. 2566

4.ททท.จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการรายใหม่ให้เสร็จภายวันที่ 27 ก.พ. 2566 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกดรับ T&C ได้พร้อมกันวันที่ 7 มี.ค. 2566

ดังนั้น ททท.และธนาคารกรุงไทย จะเร่งประชาสัมพันธ์ วันรับสมัครให้ผู้ประกอบการทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสมัครแอปพลิเคชั่นถุงเงินให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วมโครงการ

Advertisment

ดังนั้น โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ประชาชนจะเริ่มเข้าพักได้ ตั้งแต่ 10 มี.ค.-30 เม.ย. 2566 เท่านั้น มีจำนวน 560,000 สิทธิ์ โดยจะได้ 5 สิทธิ์ หรือ 5 ห้องต่อคน ที่รัฐบาลจะจ่ายส่วนลดค่าที่พักให้ 40% สูงสุด 3,000 บาทต่อห้อง และให้อี-วอชเชอร์ 600 บาทต่อวัน

เหตุผลที่เหลือ 5 สิทธิ์ หรือ 5 ห้องต่อคน เพื่อกระจายให้คนได้รับสิทธิ์มากขึ้น เพราะมีเพียง 560,000 สิทธิ์เท่านั้น โดยใช้สิทธิ์ข้ามจังหวัดได้ทั่วประเทศ และไม่มีสนับสนุนส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินเช่นเฟสที่ผ่าน ๆ มา

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า OTOP สปา/นวดเพื่อสุขภาพ ขนส่งเพื่อท่องเที่ยว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการทาง www.เราเที่ยวด้วยกัน.com พร้อมสมัครบริการถุงเงิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลกิจการก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยโรงแรม/ที่พักต้องส่งข้อมูลจำนวนและราคาห้องพัก พร้อมอัตราราคาที่พัก (rate plan) เพิ่มเติม

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com พร้อมติดตั้งแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยต้องจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วัน ลดลงมาจากเดิมที่กำหนดไว้ 7 วัน เพื่อให้เป็นไปตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวตอนนี้ที่คนไทยตัดสินใจสั้นลง