ไทยเวียตเจ็ท เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำสู่ มองโกเลีย

เครื่องบินสายการบินไทยเวียตเจ็ท เทคออฟจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ไทยเวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำสู่มองโกเลีย 1 ไฟลต์ต่อสัปดาห์ เริ่มบินแล้ววันนี้

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และอูลานบาตอร์ (มองโกเลีย) ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ดังตารางเที่ยวบินต่อไปนี้

  • เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และอูลานบาตอร์ ให้บริการด้วยความถี่ 1 เที่ยวบิน ทุกวันอาทิตย์ โดยเที่ยวบินที่ VZ8310 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-อูลานบาตอร์ ออกเดินทางเวลา 02.40 น. และเดินทางถึงปลายทางเวลา 09.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)
  • เที่ยวบิน VZ8311 อูลานบาตอร์-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ออกเดินทางเวลา 10.30 น. และเดินทางถึงปลายทางเวลา 15.05 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)

ก่อนหน้านี้ สายการบินได้เปิดให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำเส้นทาง กรุงเทพฯ-โอกินาวา โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไป ด้วยความถี่สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน คือ ทุกวันพฤหัสบดี และอาทิตย์