เขย่าบอร์ด ททท. 2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลาออก จับตา “ประธานบอร์ด” คิวต่อไป

เขย่าบอร์ดบริหาร ททท. เผย “ธเนศ วรศรัณย์-ฐนิวรรณ กุลมงคล” 2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลาออกแล้ว จับตาเดือนหน้าถึงคิว “โชติ ตราชู” ประธานบอร์ด  

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 แหล่งข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผย “ประชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (บอร์ดบริหาร ททท.) หลังจากที่ได้จัดทัพเปลี่ยนบอร์ดรัฐวิสาหกิจครั้งใหญ่ไปแล้วหลายแห่ง เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2566 โดยแต่งตั้งบุคคลที่อยู่ในฟากรัฐบาลเข้าไปนั่งบริหารแทน ทั้งในระดับประธานบอร์ด และกรรมการบอร์ด

ล่าสุดถึงคิวเปลี่ยนบอร์ดบริหาร ททท.แล้ว โดยปัจจุบันกรรมการในบอร์ดชุดเดิมลาออกไปแล้ว 2 คน ได้แก่ นายธเนศ วรศรัณย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางฐนิวรรณ กุลมงคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคาดว่าจะต้องยื่นลาออกอีก 2 คนในเดือนธันวาคม 2566 นี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกก์ ภทรธนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายโชติ ตราชู ประธานกรรมการ (ประธานบอร์ด)

โชติ ตราชู
โชติ ตราชู

“เป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อการเมืองเปลี่ยน บอร์ดรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนตาม ซึ่งจะเห็นว่าที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจใหญ่ ๆ เขาจัดทัพใหม่กันไปเรียบร้อยแล้ว เพราะกรรมกรรมการที่รู้ว่าตัวเองจะถูกเปลี่ยนตัวชิงลาออกก่อน” แหล่งข่าวกล่าว และว่าสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท ) นี้คาดว่ารัฐบาลจะส่งคนซึ่งเป็นตัวแทนแต่ภาคละของพรรคเพื่อไทยเข้ามานั่งแทนทั้งหมด รวมถึงตำแหน่งประธานบอร์ดด้วย