คืบหน้านกแอร์ดีเลย์ CAAT จี้จัดเที่ยวบิน ตามเครื่องบินที่มี

นกแอร์

คืบหน้ากรณีนกแอร์ดีเลย์-ยกเลิกไฟลต์ CAAT หารือร่วม “นกแอร์” ย้ำจัดเที่ยวบิน ตามเครื่องบินที่มี เตรียมแผนสำรองกรณีเครื่องบินที่มีเกิดขัดข้องอีก

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา CAAT ได้ประชุมร่วมกับบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา ไม่สามารถนำอากาศยานที่อยู่ในการซ่อมบำรุงกลับมาให้บริการเพียงพอต่อการปฏิบัติการบิน

โดยการหารือดังกล่าว CAAT เน้นย้ำให้บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) จัดมาตรการเพื่อให้อากาศยานที่มีอยู่สามารถทำการบินได้อย่างต่อเนื่อง และติดตามอากาศยานที่ซ่อมบำรุงอยู่ให้กลับมาทำการบินได้ตามแผนเพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสาร

CAAT ยังเน้นย้ำว่า ให้บริษัทจัดเที่ยวบินตามจำนวนอากาศยานที่สามารถจัดหามาใช้ได้ตามจริงและตามจำนวนอากาศยานที่สามารถทำการเช่าเหมาลำมาเพื่อทดแทนเท่านั้น และหากเกิดปัญหาล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน อีกทั้งให้บริษัทปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารภายในประเทศอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการคืนเงินค่าโดยสารต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้บริษัทเตรียมแผนรองรับกรณีอากาศยานขัดข้อง ทั้งในส่วนการดูแลผู้โดยสารและการจัดหาอากาศยานเช่าเหมาลำเพิ่มเติม รวมถึงต้องตรวจสอบและซ่อมบำรุงอากาศยานให้มีความพร้อมก่อนนำมาให้บริการเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการผู้โดยสาร

ในกรณีการยกเลิกเที่ยวบินให้บริษัทพิจารณาการแจ้งผู้โดยสารให้ทราบถึงการยกเลิกเที่ยวบินก่อนกำหนดวันเวลาเดินทางมากกว่า 3 วัน หรือ 72 ชั่วโมง โดยเน้นให้แจ้งทันทีที่ทราบว่ามีเหตุต้องยกเลิกหรือมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

สำหรับการสื่อสารกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน CAAT ให้บริษัทจัดเตรียมระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกช่องทางการติดต่อกับผู้โดยสาร และให้บริษัทเตรียมจัดหาพนักงานให้บริการทางโทรศัพท์หรือพนักงานประจำเคาน์เตอร์เพื่อให้บริการผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อสายการบิน เนื่องจากในเดือนธันวาคมเป็นช่วงเวลาที่ผู้โดยสารหนาแน่น


ทั้งนี้ CAAT จะประเมินความพร้อมของอากาศยานต่อจำนวนเที่ยวบินที่สายการบินสามารถให้บริการ และจะติดตามการแก้ไขปัญหาของสายการบินนกแอร์เป็นกรณีพิเศษ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้โดยสารในห้วงที่มีการเดินทางสูงนี้