สุวรรณภูมิ เปิดจอดรถฟรี 5 วัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดลานจอดรถระยะยาวโซน D ให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วัน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดลานจอดรถระยะยาวโซน D ให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วัน ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ถึงเวลา 24.00 น.ของวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 รวมทั้งสิ้น 5 วัน ถือเป็นวันปีใหม่ไทย เป็นช่วงวันหยุดยาวที่จะมีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้น

และเพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ-ส่ง ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน D และอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน D และแวะจอดรับ-ส่งตามจุดต่าง ๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และ D หลังจากนั้นกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

ทั้งนี้ ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินขาออกภายในประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ชั่วโมง