ต่างชาติเที่ยวไทย ทะลุ 14 ล้านคน เปิดประเทศนักท่องเที่ยวเข้ามากสุด

นักท่องเที่ยว ไต้หวัน

นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 26 พ.ค. 2567 ทะลุ 14 ล้านคนแล้ว เปิดข้อมูลประเทศไหนเข้าไทยสูงสุด

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 พฤษภาคม 2567 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาแตะระดับ 14 ล้านคน และในสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤษภาคม จากการมีวันหยุดในวันวิสาขบูชา (Wesak day) ในหลายประเทศ อาทิ มาเลเซีย อินเดีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้ (Short haul) เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เพิ่มขึ้นถึง 36,242 คน หรือร้อยละ 44.49 จากสัปดาห์ก่อนหน้า ส่งผลให้ในภาพรวมสัปดาห์นี้ไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 596,552 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 24,595 คน หรือร้อยละ 4.30 คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย เฉลี่ยวันละ 85,222 คน

โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน (122,458 คน) มาเลเซีย (117,711 คน) อินเดีย (45,825 คน) เกาหลีใต้ (25,067 คน) และลาว (24,346 คน) โดยนักท่องเที่ยวมาเลเซีย และอินเดีย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 44.49 และร้อยละ 7.84 ในขณะที่นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ลาว และจีน มีการปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 12.41 ร้อยละ 9.59 และร้อยละ 2.27

สำหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น จากปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การมีวันหยุดในประเทศมาเลเซีย (Agong’s birthday) และการมีมาตรการ Ease of traveling ของรัฐบาล ช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทย

Advertisment

อาทิ การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน และการยกเว้นบัตร ตม.6 ในด่านทางบก 8 ด่าน แก่นักท่องเที่ยวมาเลเซีย และลาว

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการท่องเที่ยวในปีนี้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 พบว่าประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 26 พ.ค. 67 ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 14,326,507 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 682,975 ล้านบาท

โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (2,831,662 คน) มาเลเซีย (1,909,740 คน) รัสเซีย (836,868 คน) อินเดีย (810,513 คน) และเกาหลีใต้ (785,600 คน)

Advertisment