“บินไทย” แจงยิบ บริษัทเหลือเงินจ่ายพนักงานแค่ตุลาคมนี้ ไม่เป็นความจริง

“ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” รักษาการดีดีบินไทยแจงข่าวบริษัทเหลือเงินจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ถึงแค่เดือนตุลาคมนี้ไม่เป็นความจริง ยันเป็นเพียงข้อความการสื่อสารภายในสำหรับพนักงาน หวังกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือภายในองค์กร

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรณีที่มีสื่อเผยแพร่เรื่องกระแสเงินสดของบริษัทฯ เหลือถึงแค่เดือนตุลาคมนั้น มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ซึ่งในความเป็นจริงข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการบรรยายสรุปให้พนักงานรับทราบในการประชุมภายในระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน กล่าวคือ ถ้าบริษัทฯ และพนักงานทุกคนไม่ทำอะไรเลย เงินก็จะเหลือแค่เดือนตุลาคม

แต่บริษัทฯ ทราบดีจึงมีการบริหารจัดการทางด้านหารายได้เสริม หรือหารายได้จากธุรกิจอื่น เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่สามารถทำการบินได้ตามปกติ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้หารายได้เพิ่ม ได้แก่ การขนส่งสินค้า โดยตั้งแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2563 จำนวน 18,165 ตัน ใน 903 เที่ยวบิน และจัดเที่ยวบินพิเศษ จำนวน 46 เที่ยวบิน นำคนไทยที่ตกค้างและประสงค์จะกลับบ้าน จำนวน 5,488 คน และฝ่ายครัวการบินผลิตอาหารขึ้นเครื่องบินให้แก่สายการบินลูกค้า และของบริษัทฯ ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 ประมาณ 1.1 ล้านชุด รวมทั้งผลิตขนมและเบเกอรี่ของร้าน Puff & Pie กว่า 5.5 ล้านชิ้น


อีกด้านหนึ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการ คือ การลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด รวมถึงบริษัทฯ ยังได้เจรจากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ในการพักชำระหนี้ชั่วคราว (Automatic Stay) ระหว่างเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู และที่สำคัญ คือการที่บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือด้วยความสมัครใจจากพนักงานเกือบทั้งหมดในการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม ที่ผ่านมา และพนักงานส่วนมากยังได้ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ด้วยการสมัครใจลาหยุดงานโดยไม่รับค่าตอบแทน หรือ Leave Without Pay ในโครงการ Together We Can ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563 ซึ่งทำให้บริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่องและสามารถรักษาเงินสดได้อย่างเพียงพอเพื่อคงสภาพคล่องให้นานที่สุดจนกว่าบริษัทฯ จะกลับมาทำการบินได้ตามปกติ


อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังได้มีการบริหารความเสี่ยงและบริหารจัดการกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น การที่มีข่าวว่าบริษัทฯ จะมีเงินจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ถึงแค่เดือนตุลาคม จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงการสื่อสารภายในสำหรับพนักงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ จึงจำเป็นจะต้องกล่าวถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้น หากไม่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากพนักงานทุกคน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ