ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ผ่านไป 123 วัน มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเท่าไร ?

รายได้ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ 123 วัน
ภาพจากเฟซบุ๊ก Dusit Thani Laguna Phuket

ศปก.กก. สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว โครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564 (123 วัน) 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 19/2564 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.เป็นประธาน มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 15) ออกไปอีกระยะเวลา 2 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563-31 มกราคม 2565

ด้าน ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปก.กก.) ได้สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว โครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564 (123 วัน) ดังนี้

รายได้จากนักท่องเที่ยว 4,260 ล้านบาท

แบ่งเป็น

  • ค่าที่พัก 1,760 ล้านบาท
  • ค่าซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยว 536 ล้านบาท
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 906 ล้านบาท
  • บริการทางการแพทย์/สุขภาพ 781 ล้านบาท
  • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 277 ล้านบาท

เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 10,100 ล้านบาท

การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง และห่วงโซ่อุปทานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น ภาคเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน เป็นต้น ในทุก ๆ รอบของระบบเศรษฐกิจ

รายได้ภาษี 435 ล้านบาท

ภาครัฐเกิดรายได้ในรูปของภาษีในทุก ๆ รอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ผลตอบแทนการจ้างงาน 1,082 ล้านบาท

มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ให้กับพนักงาน และลูกจ้างทั้งหมด เป็นต้น

จำนวนการจ้างงาน 13,759 คน

มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการจ้างงาน/รักษาตำแหน่งงานเทียบเท่าระยะเวลา 1 ปี (Full time equivalent) 


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ