ไทยเวียตเจ็ท เชื่อม “หมอพร้อม” โชว์ตรารับรองวัคซีนบนบอร์ดดิ้งพาส

ไทยเวียตเจ็ท เชื่อมระบบ “หมอพร้อม” โชว์ตรารับรองฉีดวัคซีน-ผลตรวจโควิด บนบอร์ดดิ้งพาสเมื่อเช็คอินออนไลน์ แถมลดความเสี่ยงจากการสัมผัส เชื่อมง่าย ๆ แค่ 3 ขั้นตอน

วันที่ 13 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สายการบินไทยเวียตเจ็ท ยกระดับการให้บริการ โดยเชื่อมระบบ “หมอพร้อม” บนระบบเช็คอินออนไลน์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและลดการสัมผัสขณะเดินทาง พร้อมตรวจสอบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เมื่อเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้า

โดยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” บนระบบเช็คอินออนไลน์ของไทยเวียตเจ็ท ทำให้ผู้โดยสารสามารถเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้า พร้อมรับตรารับรองการฉีดวัคซีน รวมถึงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง (Antigen Test Kit – ATK) และการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสแบบ RT-PCR บนบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม

ผู้โดยสารสามารถรับตรารับรองการฉีดวัคซีนโดยการเปิดใช้งานเอกสารรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Health Pass) ผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม ผ่าน App Store (สำหรับระบบ iOS) หรือ Play Store (สำหรับระบบ Android)

2. ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบหมอพร้อม เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ

3. เลือกเมนู “เอกสารรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อเปิดใช้งานเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน เมื่อเสร็จสิ้น ข้อมูลเอกสารรับรองสุขภาพของผู้โดยสารจะเชื่อมต่อกับระบบเช็คอินออนไลน์ของสายการบินโดยอัตโนมัติ เมื่อทำการเช็คอินออนไลน์ ผู้โดยสารสามารถระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และรับตราประทับจากแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมบนบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ทันที

ทั้งนี้ สายการบินไทยเวียตเจ็ทพร้อมให้บริการเช็คอินออนไลน์สำหรับทุกเส้นทางบินภายในประเทศจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และเส้นทางบินข้ามภูมิภาค ผู้โดยสารสามารถเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้าได้ภายใน 24 – 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทางได้ที่เว็บไซต์ vzcheckin.vietjetair.com