ไทย No.1 สถานที่จัดไมซ์เอเชีย

เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่าประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้น ๆ ของโลก และเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป และนักเดินทางกลุ่มไมซ์ หรือกลุ่มที่เดินทางมาประชุมสัมมนาด้วย

“จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ระบุว่า ล่าสุดประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางด้านการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล M&C Asia Stella Awards 2021 ในเอเชีย หรือ Best Meetings & Incentives Destination (Asia) โดย M&C Asia สื่อด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการเดินทางระดับนานาชาติ

“จิรุตถ์” บอกว่า รางวัลนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังเข้มแข็งในตลาดไมซ์นานาชาติ และเป็นผลงานของทีมไมซ์ไทย เพราะมีความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งมากจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ผู้ประกอบการและชุมชน

“การได้รับความนิยมอย่างสูงในด้านการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมไมซ์ และภาพรวมทางเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากงานวิจัยระบุว่า การประชุมกับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล จะเป็นสาขาที่เติบโตมากที่สุดของอุตสาหกรรมไมซ์หลังสถานการณ์โควิด-19”

ขณะเดียวกัน “ทีเส็บ” ยังคงมุ่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ในทุกด้าน ทั้งการส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน การนำนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงาน และการพัฒนาขีดความสามารถของเมือง และชุมชนทั่วไทยให้รองรับการจัดงาน เพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยโดดเด่น ตอบสนองความต้องการของนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้มากที่สุด

“ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทีเส็บใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ กระจายรายได้สู่ภูมิภาค และพัฒนาศักยภาพด้านไมซ์ให้กับชุมชนทั่วประเทศ”

สำหรับปีนี้จะนำแนวคิดเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green หรือ BCG ที่เป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล มาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์แบบองค์รวมใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

พร้อมแคมเปญสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ครบทุกรูปแบบตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นการจัดงานอย่างปลอดภัยตามนโยบายเปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ได้มาตรฐาน