เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 โรงแรมเชียงรายจี้รัฐจ่ายเงิน โอดเสียหาย 10 ล้าน

เราเที่ยวด้วยกัน

ผู้ประกอบการโรงแรม จ.เชียงราย จี้รัฐเร่งเคลียร์จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ ระยะที่ 3 ก่อนดำเนินการระยะที่ 4 เผยวงเงินเสียหายรวมกันกว่า 10 ล้านบาท

วันที่ 22 มีนาคม 2565 จากกรณีที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกันมาแล้วทั้ง 3 ระยะ โดยขณะนี้อยู่ในการดำเนินการระยะที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31 พ.ค.) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกำลังจะดำเนินการต่อในระยะที่ 4

ล่าสุด มติชนรายงานว่า มีการร้องเรียนจากบรรดาผู้ประกอบการห้องพักโรงแรมต่าง ๆ ใน จ.เชียงราย ว่า ก่อนจะเริ่มดำเนินการในระยะที่ 4 ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการ ในระยะที่ 3 อย่างครบถ้วน

นายวิโรจน์ ชายา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จ.เชียงราย มีผู้ประกอบการห้องพักโรงแรมประมาณ 600 กว่าแห่ง และเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันประมาณ 300 แห่ง หรือ 50% เพราะถือเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยให้ผู้ประกอบการอยู่รอดได้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 40% และผู้เข้าพัก 60% ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 นั้น ยังไม่พบปัญหาใด ๆ

กระทั่งเข้าสู่ในระยะที่ 3 ซึ่งช่วงแรกยังไม่พบปัญหา แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายของโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จนหมดโครงการของระยะ 3 ปรากฏว่าผู้ประกอบการกลับยังไม่ได้รับเงินจากโครงการ โดยมีวงเงินความเสียหายเฉพาะของ จ.เชียงราย รวมกันประมาณ 10 ล้านบาท

มีทั้งโรงแรมขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ตั้งแต่โรงแรมที่มีค่าห้องพักหลักร้อย หลักพัน จนถึงหลักหมื่นบาท บางรายยังไม่ได้เงินรวมเป็นหลักล้านบาท และเมื่อสอบถามไปยังผู้ประกอบการในจังหวัดอื่น ๆ ทราบว่าต่างประสบปัญหาเหมือนกัน คือ ยังไม่ได้เงินจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

นายวิโรจน์กล่าวอีกว่า ทางผู้ประกอบการจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา เบื้องต้นอยากจะขอให้ชี้แจงว่า สาเหตุที่ได้เงินล่าช้าเกิดขึ้นจากอะไร เนื่องจากในเดือนเมษายนนี้ จะถึงกำหนดเวลาที่บรรดาผู้ประกอบการแต่ละแห่งจะต้องไปชำระภาษีที่ดิน ภาษีสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายกันแล้ว

จากนั้นอยากจะขอให้แก้ไขปัญหาให้เกิดสภาพคล่องของโครงการระยะ 3 โดยเร็ว อีกทั้งยังได้สอบถามไปยังหน่วยงานในพื้นที่ทางวาจาแล้ว แต่เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานส่วนกลาง ทำให้ยังต้องรอคำตอบต่อไป