โรงแรม (ยัง) เหนื่อย 74% รายได้ฟื้นไม่ถึงครึ่ง

โรงแรม

จากมาตรการผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศด้วยการยกเลิกกักตัวทุกรูปแบบเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ส่งผลให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จากการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมเดือนพฤษภาคม 2565 (Hotel Business Operator Sentiment Index) โดยสมาคมโรงแรมไทยกับธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ทำการสำรวจจากผู้ประกอบการ 164 แห่ง ระหว่าง 11-25 พฤษภาคม 2565 พบว่า อัตราการเข้าพักเดือนพฤษภาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 36% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนเมษายนที่อยู่ในระดับ 35%

ในพื้นที่ภาคตะวันออกมีอัตราการเข้าพักสูงสุดที่ 43% และภาคกลาง 42.7 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ขณะที่อัตราการเข้าพักในโรงแรมภาคใต้อยู่ในระดับ 35.54% ลดลงตามการเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่น (เมษายนมีอัตราการเข้าพัก 40.8%) ส่วนภาคเหนือมีอัตราการเข้าพักต่ำสุดที่ 26.3%

ทั้งนี้ เป็นผลจากนโยบายเปิดประเทศแบบไม่กักตัว หรือยกเลิก Test & Go ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยว ต่างชาติที่ทยอยเพิ่มขึ้น ประกอบกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ส่งผลบวกโดยตรงต่อความเชื่อมั่นการเดินทางท่องเที่ยว

นอกจากนี้ การยกเลิกหรือการปรับระบบ Thailand Pass ให้มีความสะดวกขึ้น รวมถึงการขยายสิทธิโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 4 ทำให้ส่งผลดีต่ออัตราการเข้าพักมากกว่าที่ผู้ประกอบการคาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าของโรงแรมส่วนใหญ่ยังคงเป็นลูกค้าชาวไทย สะท้อนจากโรงแรมเกือบ 50% ยังมีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติน้อยกว่า 10% ใกล้เคียงเดือนก่อน แต่ก็เริ่มมีลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้นบ้าง โดยพบว่า โรงแรมที่มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติมากกว่า 50% ทยอยเพิ่มขึ้นหลังมีการผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศตั้งแต่ต้นปี 2565 โดยกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่เข้าพักส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเอเชีย รองลงมา คือ ยุโรปตะวันตก

Advertisement

ขณะเดียวกันยังพบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2565 โรงแรมส่วนหนึ่งรายได้เริ่มปรับดีขึ้น แต่โดยรวมยังคงมีรายได้อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยโรงแรม 40% ยังมีรายได้กลับมาไม่ถึง 30% และโรงแรม 74% ยังมีรายได้กลับมาไม่ถึง 50% ขณะที่โรงแรมที่รายได้กลับมาแล้วเกิน 50% มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 26% เพิ่มจากเดือนเมษายนที่มีสัดส่วน 14%

อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าต้นทุนในการเปิดดำเนินการที่สูง เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างแรงงาน ราคาสินค้าและพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้น และอุปสงค์ที่ยังอยู่ในระดับต่ำเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ

นอกจากนี้ โรงแรมกว่า 50% เผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานไทยที่มีทักษะ โดยในเดือนพฤษภาคมโรงแรมโดยรวมมีการจ้างงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ 68.2% ของการจ้างงานก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะทยอยเข้ามาหลังการเปิดประเทศ