การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์

การบินไทย
การบินไทย เอ350

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษ 9 เที่ยวบิน ขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ปี’65 เริ่มบิน 10 มิ.ย.นี้

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการกิจการพิเศษฮัจย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สายการบินได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการจัดเที่ยวบินพิเศษของการบินไทย เพื่อขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2565

ในปี 2565 นี้ การบินไทยให้บริการขนส่งผู้แสวงบุญประมาณ 2,508 คน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ด้วยเที่ยวบินพิเศษรวม 9 เที่ยวบินไป-กลับ ออกจากประเทศไทย 3 จุดบิน ได้แก่ นราธิวาส หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) เดินทางสู่ 2 จุดบินของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ มะดีนะห์ และเจดดาห์ ใช้เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200ER ทำการบิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เที่ยวบินขาไป ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2565 และวันที่ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2565

  • เส้นทางนราธิวาส-มะดีนะห์ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2565
  • เส้นทางหาดใหญ่-มะดีนะห์ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2565
  • เส้นทางหาดใหญ่-เจดดาห์ จำนวน 3 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2565
  • เส้นทางกรุงเทพฯ-เจดดาห์ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565

เที่ยวบินขากลับระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 8-12 สิงหาคม 2565

  • เส้นทางเจดดาห์-นราธิวาส จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565
  • เส้นทางเจดดาห์-หาดใหญ่ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565
  • เส้นทางมะดีนะห์-หาดใหญ่ จำนวน 3 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565
  • เส้นทางมะดีนะห์-กรุงเทพฯ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2565