วิจัยเผย “กิน” ไม่ช่วยให้หายเศร้า – ช็อกโกแลต ไม่ช่วยให้อารมณ์ดี

ฮีเธอร์ แชร์สเชล วากเนอร์ นักศึกษาปริญญาเอกด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยมินเนสโซตา ทำการทดลองเชิงจิตวิทยาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์ด้านจิตวิทยา (เอพีเอส) แห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อพิสูจน์ว่าการกินอาหารบางอย่างสามารถช่วยลดความเศร้าที่เกิดขึ้นในใจได้ แต่ผลจากการทดลองกลับชี้ไปในทางตรงกันข้ามว่า การกินไม่ได้ทำให้ความรู้สึกเศร้าใจของคนเราเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

กระบวนการทดลอง ซึ่งประกอบด้วยการให้กลุ่มตัวอย่างดูวิดีโอความยาว 20 นาที ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความเศร้า ความโกรธและกลัวให้เกิดขึ้น ต่อด้วยการให้กลุ่มหนึ่งเลือกกินอาหารที่เชื่อว่าทำให้คลายเศร้าได้เช่น ช็อกโกแลต, คุกกี้ หรือไอศกรีม อีกกลุ่มเลือกกินอาหารที่ตนเองชอบ และกลุ่มสุดท้ายไม่กินอะไรเลย ภายในระยะเวลา 3 นาที หลังจากรับชมวิดีโอ หลังจากนั้นก็นำกลุ่มตัวอย่างเข้าตรวจสอบสภาพจิตใจ พบว่าอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดดีขึ้นโดยไม่จำเป็นว่าต้องกินอะไรหรือไม่แต่อย่างใด

ผลจากการทดลองดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าคนเรามีกลไกเยียวยาตัวเองทางอารมณ์อยู่แล้ว และกลไกดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกิน หรือสิ่งที่กินเข้าไปแต่อย่างใด การกินอาหารบางอย่างอาทิ ช็อกโกแลตแล้วอารมณ์ดีขึ้นจึงไม่เป็นความจริง เป็นเพียงความเชื่อผิดๆ เท่านั้นเอง

ในทางตรงกันข้าม การกินเมื่ออารมณ์เสียหรือเศร้าใจ จะก่อให้เกิดอันตรายเมื่อบางคนเลือกที่จะกินอาหารที่ไม่เหมาะกับสุขภาพ มีแคลอรีและไขมันสูง ก่อให้เกิดโรคอ้วนตามมา