จีนฟื้นบริการ พาสปอร์ต-วีซ่า ให้พลเมืองเที่ยว-เยี่ยมเพื่อนในต่างประเทศได้

จีน เปิดประเทศ ฤดุหนาว

ทางการจีนเตรียมปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงฟื้นบริการ “พาสปอร์ต-วีซ่า” สำหรับพลเมืองจีน ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวและเยี่ยมเพื่อนในต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2566 ตามนโยบายเปิดให้เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ทางการจีนเตรียมปรับปรุงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการบริหารจัดการตรวจคนเข้าเมืองตามมาตรการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ลดระดับลงของประเทศ ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2566

โดยสำนักบริหารการตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า นโยบายและมาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการตรวจคนเข้าเมืองจะครอบคลุมถึงการรับและอนุมัติคำขอหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทั่วไปของพลเมืองจีน ที่มีจุดประสงค์ท่องเที่ยวและเยี่ยมเพื่อนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ สำนักตรวจคนเข้าเมืองจะกลับมาดำเนินกระบวนการรับรองผู้พำนักอาศัยบนแผ่นดินใหญ่ที่ต้องการเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้วยจุดประสงค์ท่องเที่ยวและทำธุรกิจ รวมถึงการออกใบอนุญาตเข้า-ออกสาธารณรัฐประชาชนจีน และใบอนุญาตเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมชายแดน


ขณะเดียวกัน สำนักจะกลับมาให้บริการเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าทั่วไป ใบอนุญาตพำนัก และใบสำคัญถิ่นที่อยู่ สำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งอาจต้องการดำเนินขั้นตอนเร่งด่วนในกรณีจำเป็น รวมถึงบริการออกวีซ่า ณ ด่านตรวจลงตรา นโยบายเดินทางผ่านแบบฟรีวีซ่าระยะ 24/72/144 ชั่วโมง และใบอนุญาตพำนักชั่วคราว