“เครื่องราชกกุธภัณฑ์” ของใช้ประจำตำแหน่งกษัตริย์อังกฤษ สัญลักษณ์แห่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

เครื่องราชกกุธภัณฑ์
เครื่องราชกกุธภัณฑ์

ชวนทำความรู้จัก “เครื่องราชกกุธภัณฑ์” หรือข้าวของเครื่องใช้ประจำตำแหน่งของพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร อันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของพระมหากษัตริย์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่สามได้รับการทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6 พฤษภาคมนี้ 

มหามงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ด (St.Edward’s Crown) 

มหามงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ดเป็นมงกุฎที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในหมู่มงกุฎทั้งหมด และจะมีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเท่านั้น หมายความว่ากษัตริย์มีโอกาสสวมมหามงกุฎนี้เพียงครั้งเดียวตลอดการครองราชย์

มหามงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ดสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1661 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 เพื่อทดแทนมงกฎยุคกลางที่ถูกทำลายลงโดยกลุ่มนิยมสภาเมื่อปี 1649 

เครื่องราชกกุธภัณฑ์
มหามงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ด

ภาชนะใส่น้ำมันเจิมศักดิ์สิทธิ์และช้อนราชาภิเษก (The Ampulla and The Coronation Spoon) 

ภาชนะบรรจุน้ำมันที่ใช้เจิมพระองค์พระประมุขแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งนับเป็นพิธีที่ธำรงความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในหมู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ส่วนช้อนราชาภิเษกเป็นหนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด 

ภาชนะใส่น้ำมันเจิมศักดิ์สิทธิ์และช้อนราชาภิเษก

พระมหามงกุฎอิมพีเรียลสเตท (The Imperial State Crown) 

เป็นมงกุฎที่กษัตริย์สหราชอาณาจักรจะทรงสวมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินออกจากมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

นอกจากทรงสวมในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว มงกุฎนี้ยังใช้ในรัฐพิธีอื่น ๆ เช่น การเสด็จไปทรงเปิดการประชุมรัฐสภา 

พระมหามงกุฎอิมพีเรียลสเตท

ลูกโลกประดับกางเขน (The Sovereign’s Orb) 

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กษัตริย์จะรับการเฉลิมพระราชอิสริยยศซึ่งมีลูกโลกประดับกางเขนสีทอง เป็นสัญลักษณ์โลกคริสเตียน โดยสายของอัญมณีแบ่งลูกโลกออกเป็นสามส่วนตามทวีปสามทวีปในยุคกลาง 

ลูกโลกประดับกางเขน

กระบองคู่ (Mace)

กระบองสองอันทำจากไม้โอ๊กปิดทองและเงิน สร้างในช่วงปี 1960-1965 เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ ซึ่งกษัตริย์จะทรงถือในพิธีต่าง ๆ เช่น การเปิดการประชุมรัฐสภา 

คทาคู่ (Sovereign’s Sceptres) 

คทาของกษัตริย์มีสองเล่ม คทากางเขนแสดงถึงอำนาจในทางในการปกครองของกษัตริย์ คทานี้สร้างขึ้นสำหรับพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 และได้ปรับแต่งเพิ่มเพชรคัลลิแนนรูปหัวใจในปี 1901 ส่วนคทาอีกเล่มเป็นคทานกพิราบ เป็นสัญลักษณ์ถึงความเมตตา เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ “คทาแห่งความเสมอภาคและเมตตา”

คทาคู่

มงกุฎพระราชินีแมรี (Queen Mary’s Crown) 

เป็นมงกุฎที่พระราชินีคามิลลาจะทรงสวมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพระราชินีคามิลลามีพระประสงค์ให้ปรับแต่งมงกุฎเพิ่มเติมอัญมณีจากของสะสมส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงอดีตพระราชินีนาถ 

มงกุฎพระราชินีแมรี

นอกจากนี้ยังมีพระแสงคู่ (ดาบแห่งรัฐ) แหวนราชาภิเษก และอื่น ๆ

 

อ้างอิง : สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย, สำนักพระราชวังอังกฤษ
ภาพ : สำนักพระราชวังอังกฤษ

อ่านเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง