10 อันดับพาสปอร์ตทรงอิทธิพลปี 2024 ตัวเลขที่เปลี่ยนไป บอกอะไรเรา ?

พาสปอร์ต

หลายปีที่ผ่านมา “ญี่ปุ่น” กับ “สิงคโปร์” เป็นประเทศที่ครองตำแหน่งพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางทรงอิทธิพลที่สุดในโลกมาต่อเนื่อง 

แต่สำหรับปี 2024 นี้ ญี่ปุ่นกับสิงคโปร์ถูกท้าทายจาก 4 ประเทศในยุโรปที่ก้าวขึ้นมามีอิทธิพลเทียบเท่ากัน ตามที่ปรากฏใน “Henley Passport Index 2024” ซึ่งเป็นดัชนีที่จัดอันดับพาสปอร์ตตามเสรีภาพในการเดินทาง จัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐาน “เฮนลีย์ แอนด์​ พาร์ตเนอร์ส” (Henley & Partners) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2024 

ดัชนีนี้ติดตามข้อมูลจำนวนปลายทางที่พาสปอร์ตของรัฐต่าง ๆ สามารถเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า โดยติดตามข้อมูลครอบคลุมพาสปอร์ตของ 199 ประเทศ/เขตแดน มีการอัพเดตข้อมูลทุกเดือน โดยอิงข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) 

10 อันดับพาสปอร์ตทรงอิทธิพลที่สุดในปี 2024 นี้ ได้แก่ 

อันดับ 1 : เดินทางไปได้ 194 ปลายทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า

 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • สิงคโปร์ 
 • สเปน 

อันดับ 2 : เดินทางไปได้ 193 ปลายทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า

 • ฟินแลนด์ 
 • เกาหลีใต้
 • สวีเดน

อันดับ 3 : เดินทางไปได้ 192 ปลายทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า

 • ออสเตรีย
 • เดนมาร์ก
 • ไอร์แลนด์
 • เนเธอร์แลนด์

อันดับ 4 : เดินทางไปได้ 191 ปลายทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า

 • เบลเยียม
 • ลักซ์เซมเบิร์ก
 • นอร์เวย์
 • โปรตุเกส
 • สหราชอาณาจักร

อันดับ 5 : เดินทางไปได้ 190 ปลายทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า

 • กรีซ
 • มอลตา
 • สวิตเซอร์แลนด์

อันดับ 6 : เดินทางไปได้ 189 ปลายทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า

 • ออสเตรีย 
 • เช็กเกีย
 • นิวซีแลนด์
 • โปแลนด์

อันดับ 7 :  เดินทางไปได้ 188 ปลายทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า

 • แคนาดา
 • ฮังการี
 • สหรัฐอเมริกา

อันดับ 8 : เดินทางไปได้ 187 ปลายทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า

 • เอสโตเนีย 
 • ลิทัวเนีย 

อันดับ 9 : เดินทางไปได้ 186 ปลายทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า

 • ลัตเวีย 
 • สโลวะเกีย
 • สโลเวเนีย 

อันดับ 10 : เดินทางไปได้ 185 ปลายทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า

 • ไอซ์แลนด์

มีความเปลี่ยนแปลงน่าสนใจหลายจุดเกิดขึ้นในปีนี้ เร่ิมจากกลุ่มประเทศ Big 4 ของยุโรป คือ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และสเปน ที่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายต่าง ๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้เพิ่มขึ้นอีก 3 แห่งในปีนี้ จาก 191 ปลายทางในปีที่แล้ว เพิ่มเป็น 194 ปลายทางในปีนี้ ทำให้ทั้งสี่ประเทศก้าวขึ้นไปอยู่ในอันดับ 1 ร่วมกับญี่ปุ่นและสิงคโปร์ 

ขณะที่เกาหลีใต้ สวีเดน และฟินแลนด์ ต่างก็ไต่อันดับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 2 ร่วมกัน 

ปีนี้สหราชอาณาจักรอยู่ในอันดับ 4 ร่วมกับอีก 4 ประเทศในยุโรปด้วยกัน ขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงอยู่อันดับ 7 ร่วม พาสปอร์ตของสองประเทศนี้มีอิทธิพลลดน้อยลงมากจากทศวรรษที่แล้วที่เคยครองอันดับ 1 ร่วมกัน 

และถ้าเปรียบเทียบปี 2024 กับปี 2014 หรือดูการเปลี่ยนแปลงในรอบทศวรรษที่ผ่านมา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เป็นประเทศที่เพิ่มอิทธิพลของพาสปอร์ตได้เร็วที่สุด โดยกระโดดขึ้นมาอยู่อันดับที่ 11 ด้วยความสามารถในการเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้ 183 แห่งโดยไม่ต้องใช้วีซ่า 

ส่วนจีน ในปี 2024 สมารถเข้าไปไปยังจุดหมายปลายทาง 85 แห่งได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า มากกว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วเกือบสองเท่า 

ดร.คริสเตียน เคลลิน (Christian Kaelin) ประธานบริษัทที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐาน เฮนลีย์ แอนด์ พาร์ตเนอร์ส (Henley & Partners) กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพาสปอร์ตของประเทศต่าง ๆ มีเสรีภาพในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ในปีนี้ ช่องว่างระหว่างหัวตารางกับท้ายตารางกว้างกว่าที่เคยเป็นมา 

เขากล่าวว่า ค่าเฉลี่ยจำนวนจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางสามารถเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มจาก 58 แห่งในปี 2006 เป็น 111 แห่งในปี 2024

ประเทศที่อยู่อันดับ 1 ของตารางในตอนนี้สามารถเดินทางไปยังปลายทางต่าง ๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่าประเทศที่อยู่อันดับสุดท้ายของตาราง (อัฟกานิสถาน) มากถึง 166 แห่ง 


ซึ่งหมายความว่า ในขณะที่ประเทศกลุ่มบน ๆ ของตารางมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในการได้รับการงดเว้นวีซ่า แต่กลุ่มประเทศที่อยู่ท้ายตารางยังไม่มีพัฒนาการในแง่นี้แต่อย่างใด