บทเรียน”ญี่ปุ่น”สู้โควิด แจกเงิน 1 แสนเยนทุกคน ครอบครัวรายได้ลดได้ 3 แสนเยน

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ เพื่อขยายการบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคในระดับภูมิภาคอย่างการร้องขอให้พลเมืองห้ามออกนอกเคหะสถานหรือการห้ามประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ แต่จะไม่มีการกำหนดบทลงโทษทางกฎหมาย โดยภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศญี่ปุ่นจะมีผลถึงวันที่ 6 พ.ค.นี้

ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะของญี่ปุ่นได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเฉพาะในกรุงโตเกียวและอีก 6 จังหวัดทั่วประเทศ แต่จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ในญี่ปุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องจากหลายภาคส่วนให้รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศโดยเร็วเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด เนื่องจากเกรงว่าระบบสาธารณสุขในประเทศจะไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นได้

การประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศในครั้งนี้ของรัฐบาลญี่ปุ่นจะครอบคลุมทั้ง 47 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผลระหว่างวันที่ 16 เม.ย.-6 พ.ค. 2020 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจะมอบเงินเยียวยา 100,000 เยนให้กับประชาชนชาวญี่ปุ่นทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไข โดยรัฐบาลได้ทำการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2020 ใหม่ ก่อนที่นำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

“ผมจะขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาจัดสรรเงิน 100,000 เยนให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากพวกเขาได้รับการร้องขอให้งดออกจากเคหะสถานและถูกจำกัดการทำกิจกรรมต่าง ๆ” นายอาเบะกล่าว ตามรายงานของสำนักข่าวเกียวโด

นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังเตรียมพิจารณาจัดสรรเงินช่วยเหลือในรูปแบบของครัวเรือน ในวงเงินครัวเรือนละ 300,000 เยนให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบมีรายได้ลดลงอย่างมากจากสถานการณ์โรคระบาด โดยคาดว่ามาตรการเยียวยาเหล่านี้จะต้องใช้งบประมาณสูงถึง 108 ล้านล้านเยน

อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นพบว่า ประชาชนถึง 75% ระบุว่า รัฐบาลนายอาเบะตัดสินใจช้าเกินไปในการประกาศภาวะฉุกเฉิน ทำให้ไม่สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที โดยปัจจุบันตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ในญี่ปุ่นมีมากกว่า 9,200 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 190 ราย