รัฐบาลอินเดียทุ่ม 8.1 พันล้านบาท ผุดโครงการมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนในปี 2018

บีบีซีรายงานว่า นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ประกาศทุ่มงบประมาณ 1.6 หมื่นล้านรูปี หรือประมาณ 8.1 พันล้านบาท ในโครงการทำให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ภายในปี 2018 ซึ่งจะครอบคลุมกว่า 40 ล้านครัวเรือนในชนบทและในเมือง หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของประชากร

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีเป้าหมายให้ไฟฟ้าใช้ฟรีแก่ครอบครัวยากจน โดยอาศัยข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม

สำนักข่าวพีทีไอระบุว่า นายโมดีกล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ของชีวิตคนยากจน

ทั้งนี้ ประชากรอินเดีย 300 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 1.3 พันล้านคน ยังไม่เข้าถึงระบบจำหน่ายไฟฟ้าของรัฐ โดยโครงการนี้มุ่งเป้าไปที่ชนบทของอินเดีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ

ชาวชนบทอินเดียจำนวนมากยังใช้ตะเกียง ซึ่งใช้เชื้อเพลิงคือเคโรซีน หรือน้ำมันก๊าด ซึ่งโครงการนี้ก็มุ่งหวังให้ชาวบ้านเลิกใช้น้ำมันก๊าดด้วย เนื่องจากการใช้น้ำมันก๊าดส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก การจำกัดการใช้งานนั้นจะนำไปสู่เป้าหมายถัดไปคือลดการปล่อยมลพิษของอินเดียนั่นเอง