สิงคโปร์แจกเงินช่วยธุรกิจขนาดเล็ก 4 หมื่นแห่ง แห่งละ 2.5 แสนบาท

สิงคโปร์แจกเงินช่วยธุรกิจขนาดเล็ก 4 หมื่นแห่ง แห่งละ 2.5 แสนบาท
(Photo by Roslan RAHMAN / AFP)

สิงคโปร์ทุ่มกว่า 3 พันล้าน แจกเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก 4 หมื่นแห่ง แห่งละ 2.5 แสนบาท 

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 แชนแนลนิวส์เอเชียรายงานว่า ธุรกิจขนาดเล็กมากกว่า 40,000 แห่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ละแห่งได้รับเงินสูงถึง 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 255,018 บาท) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเป็นส่วนหนึ่งของเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ที่ต้องการให้บริษัทเหล่านี้กลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง

กระทรวงการค้าและอุตสาหรรม และกรมสรรพากรสิงคโปร์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน 132 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 3,366 ล้านบาท) ให้กับธุรกิจขนาดเล็ก ในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากมาตรการจัดการด้านความปลอดภัยเมื่อปีที่แล้ว โดยเป็นการจ่ายเงินผ่านโครงการ Small Business Recovery Grant (SBRG)

ธุรกิจที่ได้รับเงินช่วยเหลือ ได้แก่ ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม การค้าปลีก การท่องเที่ยว และการบริหาร

เงินช่วยเหลือซึ่งเป็นการจ่ายเงินสดครั้งเดียวให้แก่ธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของเงินช่วยเหลือจำนวน 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ที่จัดสรรไว้สำหรับแพ็กเกจกสนับสนุนงานและธุรกิจ (Jobs and Business Support Package)

Advertisment

ทางการสิงคโปร์เผยว่า ธุรกิจที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือให้พนักงานคนละ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 25,500 บาท) จะต้องมีพนักงานเป็นชาวสิงคโปร์หรือผู้มีถิ่นพำนักถาวร โดยต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ และเป็นผู้ที่ทำงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยสิงคโปร์จะจำกัดวงเงินไว้ที่ 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อบริษัท

ส่วนเจ้าของกิจการ ห้างหุ้นส่วน ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้า ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานอาหารสิงคโปร์ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ แม้จะไม่ได้จ้างคนงานในช่วงเวลานี้ก็ตาม