จับตาวาระ ศบค.ขยายวีซ่าท่องเที่ยว – Visa on Arrival ไม่เกิน 45 วัน

นักท่องเที่ยว

จับวาระ ศบค.ขยายระยะเวลาพำนัก Tourist Visa และ Visa on Arrival สูงสุด 45 วัน ถึง 31 ธ.ค. 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (ศบค.) ครั้งที่ 11/2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 รายงานสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

3.2 ความคืบหน้าในการจัดทำกรอบนโยบายแนวทางปฏิบัติและห้วงเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะ Post-Pandemic เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 สธ.

3.3 ความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในประเทศจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 แผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือนกันยายน 2565 โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19/สธ.

4.2 การขยายระยะเวลาการพำนักของผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)


ทั้งนี้ กก.เสนอ ศบค.ให้พิจารณาขยายระยะเวลาพำนักของวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa) จากไม่เกิน 30 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน และขยายระยะเวลาพำนักของวีซ่าหน้าด่าน (Visa on Arrival) หรือ VOA จากไม่เกิน 15 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน โดยให้มาตรการสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ