คนละครึ่งเฟส 5 เงิน 800 บาทเข้าแล้ว ไม่อยากเสียสิทธิ ต้องใช้ภายในวันไหน

คนละครึ่ง

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 เงิน 800 บาท เข้าแล้ว ! รายเก่า-รายใหม่ รีบใช้ครั้งแรกก่อนเสียสิทธิ เช็กเลยภายในวันไหน ? 

โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 5” เปิดให้ประชาชนได้ใช้จ่ายเป็นวันที่ 5 แล้ว โดยประชาชนจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล คนละ 800 บาท เพื่อใช้จ่ายตามร้านค้าต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ (สามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2565

ผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 5 ทั้งที่เป็นผู้ได้รับสิทธิจากเฟส 4 และผู้ได้รับสิทธิรายใหม่ สามารถเริ่มยืนยันและใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง กระเป๋าเงิน G Wallet ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการ และใช้สิทธิคนละครึ่งในการสั่งอาหารผ่านฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิของโครงการ หากเป็นรายเก่า จะต้องใช้สิทธิครั้งแรก ภายใน 22.59 น. ของวันที่ 14 กันยายน 2565 หรือภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งการได้รับสิทธิครั้งแรก

ส่วนรายใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการ หลังวันที่ 1 กันยายน 2565

ภาพจาก คนละครึ่ง.com

นอกจากนี้ ต้องระมัดระวังการถูกตัดสิทธิ จากการใช้สิทธิที่ผิดวัตถุประสงค์และผิดเงื่อนไขของโครงการ อาทิ การใช้สิทธิไม่ตรงตามมูลค่าที่มีการสแกนจ่าย การแลกสิทธิจากโครงการคนละครึ่งเป็นเงินสด ซึ่งเป็นการกระทำที่ทุจริต มีความผิดตามกฎหมาย