เปิดประวัติ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการสอบสวนกลางสู่บอร์ด ทอท.

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช

ประวัติ พลตํารวจโทจิรภพ ภูริเดช ครอบครัวข้าราชบริพาร จากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สู่การแต่งตั้งล่าสุด เป็นกรรมการอิสระ ในบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 มกราคม 2566 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท. ตัวย่อหลักทรัพย์ว่า AOT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายสราวุธ ทรงศิวิไล พลตํารวจเอกมนู เมฆหมอก นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ และนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ทอท.อีกวาระหนึ่ง

พร้อมกันนี้บอร์ดได้เลือกตั้ง พลตํารวจโท จิรภพ ภูริเดช (ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ทอท. แทนกรรมการที่ลาออกจากตําแหน่ง ซึ่งเหลือวาระการดํารงตําแหน่งน้อยกว่า 2 เดือน

Advertisement

พลตํารวจโทจิรภพ ภูริเดช อายุ 47 ปี ถูกเสนอชื่อประเภทกรรมการเป็น “กรรมการอิสระ” โดยมีประวัติแนบท้ายในการเสนอเข้าดำรงตำแหน่งในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาของบอร์ด ทอท. ระบุไว้ดังนี้

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Science in information System, Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.ตร.) โรงเรียนนายต้อยตำรวจ (นรต.รุ่น 50)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

 • หลักสูตรตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
 • หลักสูตรจิตอาสา หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

หลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรการบริหารตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 45

หลักสูตรอื่น ๆ

 • หลักสูตร FBI National Academy รุ่นที่ 271 ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร DEA’s Web Investigation Course โดยสถาบัน International Law Enforcement Academy (ILEA) วิทยากรจากหน่วยงาน DEA ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Anti-Counterfeit for the Loas, Myanmar, Thailand and Vietnam สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • หลักสูตร Integrated Narcotics Enforcement Program ประเทศสิงคโปร์
 • หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมาย (Intelligence Applications For Law Enforcement Course) โดยสถาบัน International Law Enforcement Academy (ILEA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการวิเคราะห์ข่าวกรองอาชญากรรม (Criminal Intelligence Analysis Course) วิทยากรจากประเทศเนเธอแลนด์

ประสบการณ์ทำงาน

 • รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ผู้บังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

 • กิจการที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : 1 แห่ง
 • ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท. : ไม่มี

ประวัติการทำงาน ในคดีใหญ่ ๆ

 • คดีกวาดล้างทุนจีนสีเทา
 • ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 • คดีจับกุม นายเมธา ชลิงสุข อายุ 42 ปี เจ้าของแบรนด์ “ดารุมะ” คดีฉ้อโกงประชาชน, ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และฟอกเงิน
 • คดีฉ้อฉลประกันภัย โกงเคลมประกันโควิดโดยใช้เอกสารปลอม กว่า 4,000 ราย
 • ในฐานะผู้บังคับการกองปราบปราม หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ “หนุมานกองปราบ” บัญชาการในการวางแผนชิงตัว-แหกคุก “พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์” อดีตรัฐมนตรี และผู้ต้องหาผู้ต้องหาร่วมกันกับพวกอุ้มฆ่า นายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง คดีปลอมเอกสารโอนหุ้น และคดีฆาตกรรมนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง นักธุรกิจพันล้าน
 • ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบ ร่วมปฏิบัติการจับตัว “จ.ส.อ.จักรพันธ์ ถมมา” ทหารสังกัดค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กราดยิงประชาชนในพื้นที่และหลบหนีเข้าไปในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 นครรราชสีมา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
 • คดียักยอกเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คดีปล้นรถขนเงิน บริษัทโพรเกรส กันภัย จำกัด คดียิงนายสมยศ สุธางค์กูร เจ้าพ่อพระราม 9 คาเฟ่
 • คดีจับ “หญิงไก่” แอบอ้างเบื้องสูง, คดีฆ่าโบกปูนชาวอิสราเอล ซุกไว้บ้านพักย่านบางบัวทอง

ชุดปฏิบัติการพิเศษ “หนุมานกองปราบ” ตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 มีวัตถุประสงค์ให้กองปราบปรามมีชุดปฏิบัติการของหน่วยตัวเอง เพื่อจะได้เรียกใช้สำหรับภารกิจต่าง ๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ หน่วยคอมมานโด ซึ่งเคยสังกัดกองปราบปราม ได้แยกตัวไปอยู่ในสังกัดกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

เส้นทางการทำงาน

พลตํารวจโทจิรภพ ภูริเดช เข้ารับราชการตำแหน่งแรกเป็นรองสารวัตรฝ่ายปฏิบัติการ 3 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (บก.ปปป.) เป็นรองสารวัตร แผนก 2 กก. 1 บก.ป. ก่อนติดยศ พ.ต.ต. เป็นสารวัตรตำรวจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต

Advertisement

จากนั้นก็ขึ้นเป็นรอง ผกก.ท่องเที่ยวภูเก็ต และได้ขึ้นเป็น ผกก.ท่องเที่ยวภูเก็ต ต่อมาได้ย้ายกลับถิ่นเก่ามาเป็น ผกก.1 บก.ป. เมื่อปี 2557 ขึ้นเป็นรอง ผบก.ป. เมื่อมิถุนายน 2560 จากนั้นขึ้นเป็นผู้บังคับการกองปราบ

ประวัติครอบครัว “ภูริเดช”

พลตํารวจโทจิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และบอร์ด ทอท. คนล่าสุด เป็นบุตรชายคนเล็กของครอบครัวข้าราชบริพาร

บิดาเขาคือ พล.ร.อ.สมภพ ภูริเดช ดำรงตำแหน่งนายทหารราชองครักษ์พิเศษ หลังเกษียณราชการจากกองทัพเรือ ในตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือภาค 3

Advertisement

ฝ่ายมารดาของเขา คือ นางรสสุคนธ์ ภูริเดช อดีตวุฒิสมาชิกผู้ล่วงลับ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพเมื่อ 7 สิงหาคม 2560

นางรสสุคนธ์ ภูริเดช มารดา เคยทำงานด้านสืบสวนและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สภ.บางพลี จ.สมุทรปราการ, อุปนายกสมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาติ, กรรมการที่ปรึกษาสโมสรซอนต้าสากล 2 กรุงเทพมหานคร และกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี

พล.ร.อ.สมภพ และนางรสสุคนธ์ มีบุตรธิดา 4 คน ได้แก่ ณัฐภพ ภูริเดช เป็นพี่ชายคนโตของครอบครัว เป็นนักธุรกิจ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ 20 เมษายน 2554 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

พล.อ.จักรภพ ภูริเดช เป็นพี่ชายคนที่ 2 ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

พล.อ.จักรภพ ภูริเดช มีตำแหน่งที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในราชการอีก 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง, รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, กรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีด้วยหัวใจ, กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

พี่สาวของ “พล.ต.ท.จิรภพ” คือ รศ.ทพญ.ดร.ภฑิตา ภูริเดช สมรสกับ พล.อ.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ปัจจุบัน เป็นนายทหารราชองครักษ์, รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กรรมการใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

“พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช” เคยกล่าวไว้ว่า เหตุที่เลือกเรียนเหล่าตำรวจ เพราะคิดว่าเป็นอาชีพที่ตื่นเต้น