“รอย อิงคไพโรจน์-สุทิน ทรัพย์พ่วง” นั่งรอง ผบ.ตร. “จิรภพ ภูริเดช” ขึ้นเป็น ผบช.ก.

PRACHACHAT/Illustration/Bhattarada Manee

ที่ประชุม ก.ตร. เคาะ “รอย อิงคไพโรจน์-สุทิน ทรัพย์พ่วง” เป็นรอง ผบ.ตร. “จิรภพ ภูริเดช” เป็นผบช.ก. “สำราญ นวลมา” ขึ้นเป็น ผบช.น.

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.  ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 9/2564 โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจคือ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) -ผู้บังคับการ (ผบก.) วาระประจำปี 2564 ดังนี้

  1. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)
  2. พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)
  3. พล.ต.ต. จิรภพ ภูริเดช รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.)
  4. พล.ต.ต.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ขึ้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.)