เปิดโผ นายพลตำรวจ 273 ตำแหน่ง “บิ๊กต่อ-บิ๊กโจ๊ก” ขึ้น ผู้ช่วย ผบ.ตร.

เปิดโผนายพลตำรวจประจำปี 2564 ทั้งหมด 273 ตำแหน่ง “บิ๊กต่อ-บิ๊กโจ๊ก” ขึ้น ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

วันที่ 26 สิหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 9/2564 โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจคือ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผบ.ตร.)-ผู้บังคับการ (ผบก.) วาระประจำปี 2564มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งและหมุนเวียนตั้งแต่ระดับ รอง ผบ.ตร.-ผบก. มีทั้งหมด 273 ตำแหน่ง แบ่งเป็น ระดับผู้ช่วยผู้ช่วย ผบ.ตร. (เลื่อนขึ้น) จำนวน 2 นาย ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. (หมุมเวียน) จำนวน 2 นาย ระดับ ผบช. (เลื่อนขึ้น) จำนวน 8 นาย ระดับ ผบช. (หมุนเวียน) จำนวน 10 นาย ระดับรอง ผบช. (เลื่อนขึ้น) จำนวน 20 นาย ระดับรอง ผบช. (หมุนเวียน) จำนวน 22 นาย ระดับ ผบก. (เลื่อนขึ้น) จำนวน 49 นาย ระดับผบก. (หมุนเวียน) จำนวน 59 นาย รอง ผบก. (เลื่อนขึ้น) จำนวน 101 นาย

รอง ผบ.ตร.

 1. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) เป็น รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.)
 2. พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) เป็น รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

 1. พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (ผบช.ภ.7) เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ. ตร.)
 2. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.)
 3. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 (ผบช.ภ.5) เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.)
 4. พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (ผบช.ภ.8) เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.)
 5. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.)
 6. พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานตรวจสอบภายใน (ผบช.สตส.) เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.)
 7. พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.) เป็นจเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.)
 8. พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช รองจเรตำรวจแห่งชาติ (รอง จตช.) เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.)
 9. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) ตร. เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.)

ระดับผู้บัญชาการ

  1. พล.ต.ต.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.) เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.)
  2. พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร จเรตำรวจ (สบ 8) เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (ผบช.ภ.1)
  3. พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการสำนักงานผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 (ผบช.ภ.2)
  4. พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.) เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (ผบช.ภ.3)
  5. พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 (ผบช.ภ.4) คงเดิม
  6. พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) โฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 (ผบช.ภ.5)
  7. พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ( ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.) เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 (ผบช.ภ.6)
  8. พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรง ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชตำรวจ (ผบช.ก.ตร.) เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (ผบช.ภ.7)
  9. พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (ผบช.ภ.8)
  10. พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (รอง ผบช.ภ.8) เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (ผบช.ภ.7)
  11. พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (รองผบช.ภ.7) เป็นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช. ปส.)
  12. พล.ต.ต. จิรภพ ภูริเดช รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) เป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.)
  13. พล.ต.ท. ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (ผบช.สยศ.ตร.) เป็นผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.)
  14. พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 (รอง ผบช.ภ.2) เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ผบช.รร.นรต.)
   พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.) เป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผบช.ทท.)
  15. พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รองผู้บังคับบัญชากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (รอง ผบช.ตชด.) เป็นผู้บังคับบัญชากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.)
  16. พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ผบช.รร.นรต.) เป็นผู้กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระดับผู้บังคับการ

  1. พ.ต.อ.จักรภพ สุคนธราช รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 (รอง ผบก.น.8) เป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 (ผบก.น.1)
  2. พ.ต.อ.อรรถพล อนุสิทธิ์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล (รอง ผบก.สส.บช.น.) เป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 (ผบก.น.2)
  3. พล.ต.ต.พลฑิต ไชยรส ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 (ผบก.สส.ภ.1) เป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 (ผบก.น.3)
  4. พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 (ผบก.น.4) คงเดิม
  5. พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 (ผบก.น.5) คงเดิม
  6. พ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิตย์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 (รอง ผบก.น.6) เป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 (ผบก.น.6)
  7. พล.ต.ต.เอกชัย บุญวิสุทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7 (ผบก.น.7) คงเดิม
  8. พล.ต.ต.มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ ผู้บังคับการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (ผบก.อคฝ.) เป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 (ผบก.น.8)
  9. พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 (ผบก.น.9) คงเดิม
  10. พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 (รอง ผบก.น.9) เป็น ผู้บังคับการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (ผบก.อคฝ.)
  11. พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ คงเดิม
  12. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบก.ประจำ บช.ก.) เป็นผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ผบก.ปคม.)
  13. พล.ต.ต.มานัด ศรีวงษา ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 (ผบก.ทท.1) เป็นผู้บังคับการคนเข้าเมือง 3 (ผบก ตม.3)
  14. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รองผู้บังคับการกองบัญชาการการตำรวจนครบาล (รอง ผบก.บช.น.) เป็นผู้บังคับบัญชาการสำนักงานกำลังพล (ผบก.สกพ.)
  15. พ.ต.อ.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บังคับการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (รอง ผบก.ปส.3) เป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2 (ผบก.สส.ภ.2)
  16. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 7 (ผบก.สส.ภ.7) เป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล (ผบก.สส.บช.น.)
  17. พ.ต.อ.เสริมพันธ์ ศิริคง รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต (รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต) เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต (ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ