ธนาคาร SVB ล้ม ก.ล.ต.ยืนยันผลกระทบน้อย ยอมรับพบกองทุนรวมบางแห่งลงทุน 

Photo by OLIVIER DOULIERY / AFP

สำนักงาน ก.ล.ต.ชี้แจงกรณี Silicon Valley Bank (SVB) ที่ล้ม สำหรับธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ก.ล.ต. ไม่ได้รับผลกระทบ ด้านบริษัทหลักทรัพย์ไทยสภาพยังดีซื้อขายปกติ

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางพราวพร เสนาณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า จากกรณี Silicon Valley Bank (SVB) ที่ล้ม สำหรับธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ก.ล.ต. เช่น กองทุนรวม จากการสอบถามพบว่ามีบางแห่งที่ฝากเงินอยู่ใน SVB แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก

ส่วนผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จากการสอบถามยังไม่มีบริษัทไหนได้รับผลกระทบโดยตรง

               

ขณะที่ตลาดหุ้นได้รับผลกระทบวิกฤตธนาคาร SVB หลังจากล่าสุดสถาบันจัดอันดับเครดิต มูดี้ส์ หั่นอันดับเครดิต ซิกเนเจอร์แบงก์ สู่อันดับขยะ

ส่วนผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ของไทยในแง่การระดมทุน ยังไม่มีบริษัทใดได้รับผลกระทบ หรือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง

สำหรับผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่พบว่าบริษัทได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นกัน ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ในไทยก็ยังปกติดี ยังมีสภาพคล่อง รวมถึงมีการชำระราคาหลักทรัพย์ก็เป็นปกติดี

Advertisement