จับรถควันดำ 865 คัน โกยค่าปรับ 4.3 ล้าน ขนส่งโชว์ผลงานแก้ฝุ่นใน 5 เดือน

กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

กรมการขนส่งทางบก มุ่งแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 พร้อมจัดผู้ตรวจตั้งด่านควันดำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง แนะนำเจ้าของรถตรวจเช็กและซ่อมเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ เผยระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65-13 มี.ค. 66 ตรวจแล้ว 115,699 คัน เตือนหากพบค่าควันดำเกินกำหนดมีโทษปรับถึง 5,000 บาท พร้อมสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้”

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสุขอนามัยของประชาชน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญมาจากควันดำจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่สัญจรไปมาบนท้องถนน กรมการขนส่งทางบกมิได้นิ่งนอนใจในปัญหาดังกล่าว

โดยกรมการขนส่งทางบกดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำและวิธีการตรวจวัดที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด

มาตรฐานการตรวจวัดค่าควันดำมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.การตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 (เดิม ร้อยละ 45)

2.การตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำระบบกระดาษกรอง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 (เดิม ร้อยละ 50)

Advertisment

ทั้งนี้ เกณฑ์การตรวจควันดำใหม่ ได้มีผลบังคับใช้กับการตรวจวัดควันดำรถที่มาดำเนินการตรวจสภาพรถก่อนจดทะเบียน หรือตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีประจำปีที่สำนักงานขนส่ง และสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ทุกแห่งแล้ว

ตรวจควันดำต่อเนื่องสายหลักทั่วประเทศ

นายเสกสมกล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบกจัดผู้ตรวจการออกตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียของรถบรรทุกและรถโดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงการตรวจวัดควันดำบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายของผู้ตรวจการในการออกตรวจวัดควันดำอย่างต่อเนื่อง

โดยผลการตรวจสอบวัดควันดำในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65-13 มี.ค. 66 กองตรวจการขนส่งทางบกได้ตรวจรถบรรทุกและรถโดยสารทั้งหมด จำนวน 55,216 คัน

Advertisment

ทั้งนี้ มีรถบรรทุกและรถโดยสารที่มีค่าควันดำที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดและถูกสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” จำนวน 274 คัน และผลการตรวจสอบวัดควันดำทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65-13 มี.ค. 66 สำนักงานขนส่งแต่ละจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจควันดำ โดยได้มีการตรวจรถบรรทุกและรถโดยสาร จำนวน 115,699 คัน และมีรถบรรทุกและรถโดยสารที่มีค่าควันดำที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดและถูกสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” จำนวน 865 คัน (คูณด้วย 5,000 คิดเป็นเงินจำนวน 4,325,000 บาท)

แนะตรวจเช็กและดูแลรถเบื้องต้น ดังนี้

  1. ให้ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนกรองอากาศใหม่
  2. เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะเวลา
  3. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลา
  4. ปรับตั้งปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงให้ถูกต้อง
  5. ตรวจเช็กและปรับตั้งหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นละออง และมีแรงดัน เป็นต้น

หากฝ่าฝืนปรับสูงสุด 5 พันบาท และโดนพ่น “ห้ามใช้”

เตือนหากตรวจวัดควันดำด้วยระบบวัดความทึบแสง แล้วมีค่าควันดำเกินร้อยละ 30 หรือตรวจวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง แล้วมีค่าควันดำ เกินร้อยละ 40 จะถูกเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาท และสั่งห้ามใช้รถ ด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” จนกว่าเจ้าของรถจะนำรถไปแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินกำหนด และนำมาตรวจสภาพอีกครั้งจนผ่านการตรวจวัดจึงจะนำไปใช้งานได้