การรถไฟฯลงโทษคู่สัญญา หลังผู้โดยสารร้องเรียน รถด่วนพิเศษเครื่องนอนสกปรก

การรถไฟฯ ลงโทษปรับเงินบริษัทคู่สัญญา พร้อมวางกฎเหล็ก คุมเข้มความสะอาด

การรถไฟฯลงโทษปรับเงินบริษัทคู่สัญญา พร้อมวางกฎเหล็ก คุมเข้มความสะอาดตั้งแต่ต้นถึงปลายทาง และเตรียมเปลี่ยนผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอนใหม่ทั้งหมด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ผู้โดยสารขบวนรถด่วนพิเศษอุบลราชธานี ได้มีการเสนอข้อคิดเห็น เรื่องความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องนอนที่ให้บริการบนขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นั้น

ล่าสุด นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่า หลังจากรับทราบเรื่องดังกล่าว การรถไฟฯไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟฯ ได้สั่งการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยได้เชิญบริษัท ซินไฉฮั้ว อุตสาหกรรม จำกัด ผู้รับจ้างจัดหาผ้าและซักรีดผ้าเพื่อให้บริการบนขบวนรถโดยสารดังกล่าว มาชี้แจงถึงความบกพร่องที่เกิดขึ้น การรถไฟฯจึงได้มีการลงโทษปรับเงิน พร้อมกำชับให้บริษัทตรวจสอบคุณภาพการให้บริการอย่างเข้มงวด หากเกิดปัญหาในกรณีเช่นนี้อีกจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดต่อไป

ทั้งนี้ การรถไฟฯยังได้นำผลการตรวจสอบและลงโทษบริษัทคู่สัญญา ชี้แจงแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการดังกล่าวแล้ว พร้อมกับขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และจะนำความคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาบริการให้ดีขึ้นในระยะต่อไป

นอกจากนี้ การรถไฟฯอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างให้บริการซักรีดอุปกรณ์เครื่องนอนบนขบวนรถที่กำลังจะหมดสัญญาจ้างกับการรถไฟฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ซึ่งในขณะนี้ได้ผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนินการแทน และอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำสัญญาจ้าง โดยสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่ 1 กันยายน 2566 ซึ่งจะมีการใช้ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอนใหม่ทั้งหมด และเมื่อนำมาให้บริการครบ 1 ปี ทางผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ทดแทนของเดิมทั้งหมดทันที

นายเอกรัชกล่าวต่อว่า ผู้ว่าการการรถไฟฯ ได้กำชับฝ่ายเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้กำหนดมาตรฐานการป้องกัน และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์เครื่องนอนบนขบวนรถ ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติของสัญญา หากพบความสกปรกหรือชำรุด ให้ยกเลิกการใช้งาน และเปลี่ยนชุดใหม่ทันที นอกจากนี้ ได้สั่งการให้มีการสำรองชุดเครื่องนอนบนขบวนรถเพิ่มเติม ทั้งเที่ยวไปและกลับ

ขณะเดียวกัน จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าสุ่มตรวจสอบกระบวนการซักรีด การบรรจุผ้าใส่ถุงพลาสติก ณ ที่ตั้งบริษัทเป็นประจำ เพื่อให้มีมาตรฐานตรงตามข้อกำหนด และตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ตกลงทำไว้กับการรถไฟฯอย่างเคร่งครัด ซึ่งการรถไฟฯต้องขอขอบคุณข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้โดยสาร และยินดีที่จะนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป หากผู้โดยสารท่านใดไม่ได้รับความสะดวกในด้านการให้บริการ สามารถแจ้งได้ในอินบ็อกซ์  เฟซบุ๊กเพจ ทีม พี.อาร์.การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง