ผู้ว่างงานขอเยียวยาทะลุ 1.2 ล้านราย ได้เงินแล้ว 8 พันราย

วันที่ 23 เมษายน 2563 นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผย ถึงการดำเนินงานจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ว่า สำนักงานประกันสังคมได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ประกันตนซึ่งเป็นกลุ่มแรก 8,000 ราย ที่ได้รับการอนุมัติและรับเงินงวดแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 มีผู้ประกันตนยื่นความประสงค์ขอรับประโยชน์ทดแทนฯแล้ว จำนวนกว่า 1,200,000 ราย

ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตน โดยจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ลูกจ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนว่างงานผ่าน e-form แล้ว ขอให้นายจ้างกรอกรับรองการหยุดงานของลูกจ้างเนื่อจากเหตุสุดวิสัยจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ผ่าน e-form ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เช่นกัน เมื่อลูกจ้าง และนายจ้างกรอกข้อมูลผ่าน e-form แล้ว ระบบจะประมวลผลจับคู่ความถูกต้องของข้อมูล แล้วส่งให้หน่วยปฏิบัติวินิจฉัยจ่ายเงินว่างงานโดยระบบจะตัดจ่ายเงิน และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ภายใน 3 วันทำการ

ในส่วนของคำถามของสื่อมวลชนในเรื่องของการจ่ายเงินกรณีว่างงานมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมหรือไม่นั้น นางพิศมัย ขอเรียนว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีเงินลงทุนในกองทุนกรณีว่างงานกว่า 160,000 ล้านบาท โดยมีการลงทุนระยะสั้นเพื่อสำรองสภาพคล่อง สำหรับจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนไว้ส่วนหนึ่งแล้ว และอีกส่วนหนึ่งยังอยู่ในการลงทุนระยะยาว เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและสะสมเงินลงทุนไว้ให้เพียงพอในการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่อไป

นางพิศมัยกล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นในการบริหารกองทุนและสร้างผลตอบแทนสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่กองทุนประกันสังคมสามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยดำเนินการลงทุนอย่างรอบคอบภายใต้ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2559 และภายใต้การดำเนินการของคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนประกันสังคมที่มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุน

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ดังนั้นขอให้ผู้ประกันตน และนายจ้าง มั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมจะระมัดระวังในการบริหารจัดการกองทุน วางแผนการเงินที่มีประสิทธภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ