การบินไทย โชว์งบ 9 เดือนปี 64 พลิกทำกำไร 51,121 ล้านบาท

การบินไทยงบ 9 เดือน กำไร 5 หมื่นล้าน

“การบินไทย” โชว์งบ 9 เดือน กำไรสุทธิ 51,121 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนขาดทุน 49,552 ล้านบาท ฝั่งรายได้รวมอยู่ที่ 14,990 ล้านบาท ลดลง 66.1% จากปีก่อน ชี้ได้รับผลกระทบมาตรการจำกัดการเดินทาง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 51,115 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนสุทธิ 49,561 ล้านบาท

โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 51,121 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนเผชิญผลขาดทุน 49,552 ล้านบาท ทั้งนี้ คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 23.42 บาท ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนต่อหุ้น 22.70 บาทสำหรับกำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย (EBITDA) ยังเป็นลบจำนวน 9,639 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5,044 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย (EBITDA Margin) เท่ากับลบ 64.2% เปรียบเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับลบ 10.4%

ในส่วนของรายได้รวมอยู่ที่ 14,990 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 29,230 ล้านบาท หรือคิดเป็น  66.1% สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลง 29,185 ล้านบาท หรือคิดเป็น 76.5% รายได้จากการบริการอื่นๆ ลดลง 1,288 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24.1% เนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศทั้งของประเทศไทยและประเทศต่างๆ แต่มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 1,243 ล้านบาท

มีสาเหตุหลักจากการรับรู้รายได้ที่เกิดจากการหักกลบลบหนี้ ค่าบริการรายเดือนและการซ่อมบำรุงตามสัญญาที่ค้างชำระตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทเรียกร้องค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการชำรุดของเครื่องยนต์


สำหรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 36,481 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 41,695 ล้านบาท หรือคิดเป็น 53.3% เนื่องจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่แปรผันตามปริมาณการผลิตและ หรือปริมาณการขนส่งลดลง และถึงแม้จะมีการดำเนินมาตรการเพื่อลดค่าใช้ง่ายที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปจากการที่ไม่สามารถทำการบินได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดทุนจากการดำเนินงานไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 21,491 ล้านบาท แต่ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 12,465 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36.7%

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ