ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทหาร และนายตำรวจชั้นนายพลเฝ้าฯ

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทหาร และนายตำรวจชั้นนายพลเฝ้าฯ ถวายสัตย์ ฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 19.22 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำนายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาสนี้ พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย