หมูเถื่อนบอกอะไร

หมูเถื่อน
คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ

ภาพสินค้าหมูเนื้อแดง หมูสามชั้น และชิ้นส่วนเครื่องในหมูทุกประเภท ยังคงโพสต์ขายกันอย่างเอิกเกริก ทั้งออนกราวนด์ และออนไลน์ในสื่อโซเชียล หลังการเปิดข่าวขบวนการหมูเถื่อน ซึ่งผู้เลี้ยงสุกรจับสังเกตได้ว่ามีความผิดปกติแล้วในสถานการณ์นี้ กระทั่งพบว่ามีหมูเถื่อนทะลักเข้ามาในประเทศ ซึ่งทั้งเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีข้อโต้แย้ง และยอมรับว่าเกิดขึ้นจริง

เพียงแต่จะแก้ไขอย่างไร ยังเป็นเรื่องที่สังคมติดตามอยู่ เพราะเรื่องนี้บ่งบอกถึงความเดือดร้อนของผู้เลี้ยงสุกรอย่างยิ่ง และบอกอะไรกับประชาชนหลายด้าน

ที่มาของหมูเถื่อนเป็นซีรีส์ต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร หรือ ASF ระบาดในประเทศ ซึ่งรัฐบาลเพิ่งยืนยันไปเมื่อต้นปี ทั้งโรคระบาดและมาตรการแก้ไขปัญหาที่ตามมามีผลทำให้แม่พันธุ์หมูทั่วประเทศ 1.1 ล้านตัว เสียหายไปกว่าครึ่ง

แม่หมูที่เหลืออยู่ประมาณ 5.5 แสนตัว ผลิตเป็นหมูขุนได้ 12-13 ล้านตัวต่อปี ส่วนต่างที่หายไปคือ 10 ล้านตัว ซึ่งแทนที่ราคาหมูจะสูงขึ้น กลับลดต่ำลง

หมูเถื่อนเหล่านี้บรรจุกล่องส่งมาในตู้คอนเทนเนอร์ ระบุต้นทางมาจากยุโรป ขึ้นที่ท่าเรือพร้อมเอกสารสำแดงเท็จ โดยระบุเป็นปลาหรืออื่น ๆ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจโรคและการขอใบอนุญาตขนย้ายซากสัตว์จากกรมปศุสัตว์ อีกบางส่วนขออนุญาตนำเข้าถูกต้อง แจ้งว่าเพื่อทำเป็นอาหารสัตว์ให้แมว-สุนัข แต่แท้จริงแล้วอาจไม่ใช่

เมื่อสินค้าหมูเหล่านี้เข้ามาได้แล้วก็จะกระจายนำไปฝากห้องเย็นเดือนละไม่ต่ำกว่า 1,000 ตู้ ก่อนกระจายส่งขายทั่วประเทศ

แม้เกษตรกรจะชี้เส้นทางต้องสงสัย ตั้งแต่การขนส่งมาขึ้นที่ท่าเรือ รวมถึงการทำเอกสารสำแดงเท็จ แต่กระบวนการแก้ไขปัญหากลับมีช่องโหว่ ทั้งตรวจสอบและตรวจจับที่ซับซ้อนและมีเงื่อนไข เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหลายส่วน ไม่ว่า กรมปศุสัตว์ กรมศุลกากร ตำรวจ ฯลฯ

ปัญหาการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนเข้ามาอาจไม่กระทบต่อผู้บริโภคในระยะสั้น รวมถึงมีผลดีทางการเมือง เพราะทำให้สินค้าหมูราคาถูกลง

แต่สิ่งที่น่าวิตกคือความอยู่รอดของผู้เลี้ยงสุกร ที่เพิ่งบาดเจ็บจากโรคระบาด ASF หลายรายต้องตั้งต้นใหม่ บวกราคาต้นทุนสูงขึ้น ยังต้องเผชิญความเสี่ยงที่เชื้อโรคอาจกลับมาระบาดอีก

ผู้ประกอบการรายใหญ่เตือนว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเปิด จึงง่ายต่อการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน ซึ่งอาจนำเชื้อโรคทั้งใหม่และเก่าเข้ามาด้วย และจะกลายเป็นความเสียหายใหญ่อีกครั้ง

Advertisement

ช่วงเวลานี้ยังพอป้องกันได้ เพียงแต่ทุกฝ่ายต้องจริงจังไม่ให้สายเกินไป