3 สมาคมร่วมแก้ปม แรงงานภาคท่องเที่ยวภูเก็ต ขาดแคลนเร่งด่วน

นัดพบแรงงานภูเก็ต 2565

กระทรวงแรงงานลุยภูเก็ต จับเข่าคุย 3 สมาคม แก้ปมขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยวเร่งด่วน พร้อมจัดงานนัดพบแรงงานจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวานนี้ (27 ธันวาคม 2565) เพื่อร่วมงานนัดพบแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 และหารือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สมาคมโรงแรมไทย (ภาคใต้), และชมรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ป่าตอง แก้ปมขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โดยมีนายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และนายพิชิต สิงห์ทองคำ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ

นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับทราบความต้องการแรงงานในภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว รวมถึงความกังวลของผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศกลับเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก จึงมีความห่วงใยและมอบหมายตนลงพื้นที่ รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการและผู้แทนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือแนวทางแก้ไข พร้อมเปิดงานนัดพบแรงงาน เพื่อป้อนแรงงานสู่สถานประกอบการอย่างเร่งด่วน

โดยประเภทธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานมาก 3 อันดับแรก คือ หนึ่ง ประเภทธุรกิจโรงแรม ที่พัก ในตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม แม่บ้าน พนักงานนวดสปา สอง ประเภทธุรกิจการบริการ และสาม ประเภทธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

ภายในงานนัดพบแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 มีผู้ประกอบการที่มีความต้องการแรงงาน มารับสมัครคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงาน จำนวน 43 แห่ง รวมตำแหน่งงานว่างกว่า 2,000 อัตรา ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระยะแรกได้ และยังทำให้ผู้สมัครงานมีโอกาสเลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด

สามารถสมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้จำนวนมากในคราวเดียวกัน นอกจากนี้สำนักงานจัดหางานภูเก็ตยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ และบริการลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศภายในงานด้วย

สำนักงานจัดหางานภูเก็ต

นางสาวบุณยวีร์กล่าวด้วยว่า จากการหารือร่วมกับผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทย (ภาคใต้) และชมรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ป่าตอง ได้ข้อสรุปว่า ภาครัฐจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันการศึกษา สถานประกอบการภาคเอกชน

โดยแบ่งแนวทางแก้ปัญหาเป็น 3 ระยะ คือ

– ระยะสั้น เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ ในจังหวัดที่มีคนหางานเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีตำแหน่งงานว่าง

– ระยะกลาง นำโครงการ 3 ม. มีงาน เงิน มีวุฒิการศึกษา เชิญชวนสถาบันการศึกษาในภาคอีสาน ร่วมโครงการเพื่อส่งนักเรียน นักศึกษา มาฝึกงานที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างรายได้ระหว่างศึกษา ร่วมกับการสนับสนุนการทำงานแบบรับรายได้เป็นรายชั่วโมง และบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกทักษะแรงงานในจังหวัดภูเก็ตในสาขาที่มีความขาดแคลน เช่น นวดไทย งานช่าง โดยกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่จะลงพื้นที่ฝึกทักษะก็คือ นักเรียนสายอาชีพ ทหารเตรียมปลดประจำการ เป็นต้น

– ระยะยาว ใช้การแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษาให้ทราบความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเลือกเรียนในสายงานที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง เช่น สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม เป็นต้น

“นอกจากนี้จะประสานสถานประกอบการในการจ้างกลุ่มผู้พ้นโทษ และผู้สูงอายุเข้าทำงาน รวมทั้งบริหารจัดการการนำเข้าแรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทนตำแหน่งว่างที่แรงงานไทยไม่ต้องการทำ ด้านผู้ประกอบการจะปรับนโยบายการรับพนักงาน ลดสเป็คลง มุ่งเน้นผู้ที่พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาตนเองระหว่างทำงานแทน” รองอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว

ด้านนายรังสิมันต์ กิ่งแก้ว รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้หารือกับท่านรองอธิบดีกรมการจัดหางาน หลังจากได้พูดคุยกันรู้สึกว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น เห็นแนวโน้มว่ามีโอกาสในการรับสมัครพนักงานได้มากขึ้น และจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนพนักงานได้

เนื่องจากว่าการขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้นเร็วมาก เราก็คาดไม่ถึง ตลาดเริ่มมาพีคช่วงเดือนตุลาคม-กันยายน 2565 ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชนในการแก้ไขปัญหา

“ขอฝากถึงคนหางานที่อยู่ในภาคอื่น ๆ ขอให้ลองเปิดโอกาสเปิดใจ มาทำงานด้านท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุด เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเป็นหลายสิ่งหลายอย่างของภูเก็ต ฉะนั้นการท่องเที่ยวจะยังอยู่กับภูเก็ตไปอีกนาน สามารถฝากอนาคตไว้กับการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต” นายรังสิมันต์กล่าว

นัดพบแรงงานภูเก็ต 2565