สยามพิวรรธน์ดึง “ณัฐวุฒิ” นำทัพ HR สร้างคน-องค์กรเติบโตไร้ขีดจำกัด

ณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร

สยามพิวรรธน์เสริมทัพ HR ด้วยผู้นำรุ่นใหม่ “ณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร” Top 100 ผู้นำด้าน HR ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขับเคลื่อนองค์กรเติบโต พัฒนาพนักงานอย่างไร้ขีดจำกัด

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพราะถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร ซึ่งบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เป็นหนึ่งองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ บริษัทจึงเดินเครื่องยกระดับการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล (human resource-HR) อย่างเต็มกำลัง

พร้อมกับเสริมทีมด้วยผู้นำ HR รุ่นใหม่ไฟแรง “ณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร” ที่เข้ามาร่วมงานกับสยามพิวรรธน์ในตำแหน่ง Chief Business Resources สายงาน Human Resources เพื่อผลักดันนโยบายสำคัญให้ทุกภาคส่วน สร้างการเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง

“ณัฐวุฒิ” เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากร จนได้คัดเลือกให้ติดอันดับเป็นหนึ่งใน 100 ผู้นำด้าน HR ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก ETHRWorld Southeast Asia สื่อดิจิทัลด้าน HR ชั้นนำที่มีเครือข่ายทั่วโลก

มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในการทำงานร่วมกับองค์กรใหญ่มากมาย ทั้งบริษัทที่ปรึกษา บริษัทขนส่งระดับโลก และองค์กรด้านเครือข่ายสื่อสารระดับประเทศ โดดเด่นด้านการวางกลยุทธ์ โครงสร้าง กระบวนการ และระบบในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาภาวะผู้นำ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรผ่าน people transformation

“ณัฐวุฒิ” กล่าวว่า สยามพิวรรธน์เป็นผู้นำในการสร้างโครงการระดับโลก บุกเบิกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้าทุกกลุ่มมาโดยตลอด ในการสร้างปรากฏการณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับสังคมโลก และการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง

ดังนั้น เพื่อสร้างปรากฏการณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับสังคมโลก และการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง สยามพิวรรธน์จึงเน้นสร้างองค์กรให้เป็นแพลตฟอร์มของการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพ (well-growing platform) โดยจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ ๆ สร้างวัฒนธรรมองค์กรสำหรับการทำงานในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน พร้อมผลักดันบุคลากรใช้ศักยภาพสูงสุดของตนเอง ไปจนถึงการสร้างโอกาสในการเติบโต และสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานที่เป็นส่วนหนึ่งในองค์กร

นอกจากนั้น ยังเน้นพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างไร้ขีดจำกัด (empower limitless possibilities) และให้โอกาสพนักงานในทุกเจเนอเรชั่นได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จ มีความภาคภูมิใจและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน

ด้วยการปรับมุมมอง เพิ่มคุณค่า และเติมทักษะที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ขององค์กร นำมาปรับประยุกต์ให้ชาวสยามพิวรรธน์ได้ใช้ศักยภาพอันสูงสุดของตนเอง นำไปสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิต และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อมกัน

“คุณค่าที่เติมเต็มชีวิตของผม คือการได้เห็นผู้คนได้ใช้ศักยภาพอันสูงสุดและนำไปสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิต” ณัฐวุฒิกล่าวทิ้งท้าย