สยามพิวรรธน์ ส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมในวันสตรีสากล

SIAM PIWAT สยามพิวรรธน์ วันสตรีสากล ผู้หญิง
Photo by LinkedIn Sales Solutions on Unsplash

วันสตรีสากล ประจำปี 2566 สยามพิวรรธน์ ร่วมส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียม ภายใต้แคมเปญ # EmbraceEquity

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เนื่องจากวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันสตรีสากล หรือ International Women’s Day (IWD) ในโอกาสนี้ สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่เป็นเจ้าของโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และสยามพรีเมียมเอาท์เล็ต กรุงเทพ ตอกย้ำจุดยืนองค์กรที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมความหลากหลายและบทบาทของผู้หญิง

ภายใต้แคมเปญหลักของ IWD คือ #EmbraceEquity เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมความหลากหลาย (Diversity) และความเท่าเทียม (Equality) พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้เติบโตพร้อมกับองค์กร และร่วมสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ

โดยสยามพิวรรธน์มีพนักงานหญิงในองค์กรและอยู่ในระดับบริหารมากกว่า 67% ภายใต้การขับเคลื่อนของ ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ แม่ทัพหญิงแกร่ง ผู้นำพาธุรกิจก้าวข้ามทุกข้อจำกัดและฟันฝ่าทุกวิกฤตการณ์ มุ่งหน้าสู่อนาคตอย่างเข้มแข็ง

อีกทั้งยังมีรางวัลการันตีจากองค์กรระดับสากล อาทิ รางวัลสาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศจาก UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards และรางวัลสาขา Excellence in Women Empowerment Strategy จาก HR Excellence Awards 2022

ทั้งนี้ เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นเกิดจากแนวคิดของสยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมและความหลากหลาย และนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง

พลังของผู้หญิงที่ร่วมขับเคลื่อนสยามพิวรรธน์

1.กัลยรักษ์ ปิยะคุณ ผู้บริหารสายงานวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 

กัลยรักษ์ ปิยะคุณ

“ในโลกธุรกิจสมัยใหม่ เราให้ความสำคัญกับการเปิดกว้าง รับฟังมุมมองและความคิดของคนทุกเพศ ทุกวัย เราตระหนักดีว่าภายใต้ความแตกต่างของผู้คนในสังคมที่หลากหลาย ถือเป็นเสียงสะท้อนที่มีความหมายและทำให้เราต้องคิดและพัฒนายิ่งขึ้นไปอีก ในยุคที่เปิดกว้างและไร้ข้อจำกัดดังเช่นปัจจุบัน ผู้หญิง ผู้ชาย และกลุ่ม LGBTQ คือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องเคารพในทุก ๆ ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม”

2.ยุพรัตน์ บุญธรรม ผู้บริหารสายงานพัฒนาระบบงานและบริหารความเสี่ยง บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

ยุพรัตน์ บุญธรรม

“ธุรกิจจะเดินหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ต้องมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ระบบจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้หญิงเป็นกลไกสำคัญในการออกแบบแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส และควบคุมให้การดำเนินงานสอดคล้องตามข้อกำหนด ผู้หญิงมีทักษะการจัดการในภาวะวิกฤตที่เยี่ยมยอด ทั้งเด็ดขาด ชัดเจน และยืดหยุ่น ละเอียดอ่อน ช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือและปรับตัวทันต่อทุกสถานการณ์”

3.สรัลธร อัศเวศน์ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

สรัลธร อัศเวศน์

“ศูนย์การค้าต่าง ๆ ในกลุ่มสยามพิวรรธน์ได้สร้างปรากฏการณ์ที่เป็น Talk of the World ตอกย้ำการเป็น Global Destination ซึ่งขับเคลื่อนผ่านพลังจากทุกภาคส่วน พร้อมดึงศักยภาพของสุดยอดฝีมือจากทีมทำงานผู้หญิง ที่มีความละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง ทั้งยังเปิดรับความหลากหลายจากทุกเจเนอเรชั่นโดยไม่จำกัดเพศ เปิดโอกาสร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีที่สุด เป็นเวทีที่ทุกคนได้แสดงออกและเรียนรู้ เติบโตไปกับองค์กร เพื่อนำเสนอสุดยอดประสบการณ์ระดับโลกที่แท้จริง”

4.ชนิสา แก้วเรือน ผู้บริหารกลุ่มงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

ชนิสา แก้วเรือน

“เราเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย (Diversity) และพร้อมปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคใหม่ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเพศไหน ได้มีส่วนร่วมนำเสนอไอเดีย โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีพลังสร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยม สามารถพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อที่จะสร้างปรากฏการณ์เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าอยู่เสมอ”

5.อรดิศ สนิทวงศ์ ผู้บริหารกลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และ CSR บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด

อรดิศ สนิทวงศ์

“สยามพิวรรธน์มีโครงการและกิจกรรมมากมายที่แสดงถึงปณิธานการขับเคลื่อนธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้คน ชุมชน และสังคม (Net Positive Impact) ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการมอบโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้คนทุกกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสเพศหญิง เรายังคงเดินหน้าสานต่อเพื่อตอกย้ำอุดมการณ์ส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี”

6.ธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจศูนย์การค้า สยามพารากอน

ธณพร ตันติยานนท์

“การบริหารศูนย์การค้าที่เป็นแลนด์มาร์กระดับโลก ที่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต้องการมาเยือน สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ดังนั้น การมองหานวัตกรรมและกิจกรรมรูปแบบใหม่ การสร้างแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ที่สามารถรองรับกลุ่มคนทุกเจเนอเรชั่น ตอบโจทย์ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ คือวิถีและหนทางที่ทำให้ศูนย์การค้าในเครือของสยามพิวรรธน์ยังครองความเป็นที่ 1 ในใจของผู้คนได้จนถึงทุกวันนี้”

7.ปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจ Concept Shop สยามพิวรรธน์ 

ปารีสา จาตนิลพันธุ์

“ระบบนิเวศธุรกิจของสยามพิวรรธน์ คือความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน เรามีแพลตฟอร์มที่ให้โอกาสกับผู้คนในสังคมจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการหญิง หลายต่อหลายท่านได้เป็นผู้ส่งมอบคุณค่าผ่านผลงานที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัว”

8.กัลยกร ศินีธนัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายงานประสิทธิภาพองค์กร สยามพิวรรธน์

กัลยกร ศินีธนัน

“การทำงานในแบบฉบับของ HR ยุคใหม่ นอกจากจะเป็นการผสมผสานศาสตร์และศิลป์เพื่อบริหารคนในองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีความสุขควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะและความรู้ จนสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพแล้ว บนมิติของความหลากหลายเรายังมุ่งมั่นในการยกระดับและให้ความสำคัญต่อเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิสตรี เพื่อเปิดกว้างให้ทุกคน ได้มีเวทีแสดงความสามารถ และมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย (Well-growing platform)”

9.วดี ภิญโญทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนสังคม (CSV) ไอคอนสยาม

วดี ภิญโญทรัพย์

“ไอคอนสยามเกิดขึ้นจากแนวคิดธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มุ่งสร้างการสานประโยชน์ร่วมกันกับทุกฝ่าย เราจึงให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชนเพื่อนบ้าน และการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเปิดพื้นที่ที่ดีที่สุดของไอคอนสยามให้ชุมชนและสังคมมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่สำคัญเรามุ่งมั่นในการขยายศักยภาพของเพื่อนบ้านของเราที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป ความใส่ใจในรายละเอียดแบบผู้หญิงทำให้เราเข้าใจผู้คน ชุมชน และสังคมรอบข้างให้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างแท้จริง”

10.ฐนุชดี เสรีวัฒโนภาส Customer Journey Strategist บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

ฐนุชดี เสรีวัฒโนภาส

“การสร้าง Customer Journey เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีนั้น ต้องมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง สยามพิวรรธน์เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และทดลองทำสิ่งใหม่ (Pioneer) เป็นองค์กรที่ไม่เพียงแต่เปิดเวทีให้กับผู้หญิงได้แสดงความสามารถเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้เพศอื่น ๆ ได้พัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา ทำให้สามารถต่อยอดความคิดไปสู่บริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้คนในยุคปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น”

11.ชนิศศา สมาธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าส่วนสนับสนุนลูกค้าสัมพันธ์ สยามพารากอน

ชนิศศา สมาธิวัฒน์

“งานบริการของศูนย์การค้า ทำให้เรามีโอกาสทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจำนวนกว่าหลายแสนคนต่อวัน ได้พบปะและให้ข้อมูลกับผู้คนเป็นจำนวนมาก หัวใจสำคัญคือการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในทุกมิติ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เราให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ที่ได้เข้ามาใช้ชีวิตในพื้นที่ของเรา เพื่อให้ได้รับรอยยิ้มและความสุขกลับไป”

12.ดวงใจ แจ้งสนิท ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน Design, กลุ่มงานออกแบบโครงการพิเศษ (Engineering) สยามพิวรรธน์

ดวงใจ แจ้งสนิท


“การทำงานในองค์กรที่เป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์อย่างสยามพิวรรธน์ ทำให้ต้องคิดหาดีไซน์และรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้เสมอ ถือเป็นพื้นที่ของโอกาสสำหรับทุกคนที่จะได้ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และดึงศักยภาพของผู้หญิงออกมาใช้อย่างเต็มที่”