อว.ยันซีเซียม-137 ยังไม่ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม และไม่สงผลต่อสุขภาพ

กระทรวง อว.นำทีมอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทีมแพทย์-พยาบาลในสังกัด ลงพื้นที่โรงหลอมเหล็ก ปราจีนบุรี ตรวจสอบระดับรังสี ซีเซียม-137 เผยยังไม่พบปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลต่อสุขภาพ พร้อมตั้งเครื่องวัดรังสีแกมมาในอากาศแบบเรียลไทม์ 9 จุด

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่โรงหลอมเหล็ก จ.ปราจีนบุรี ที่มีการตรวจพบสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 เพื่อติดตามสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น และร่วมตรวจสอบการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในบริเวณโรงงานและพื้นที่โดยรอบ

โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผอ.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ผศ.ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทีมแพทย์-พยาบาลจาก รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ มศว.องครักษ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมตรวจสอบ

Advertisement

เมื่อไปถึง ดร.กิตติ์กวิน อรามรุญ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ปส. รายงานว่า ปส.ได้มีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส่วนหน้าในพื้นที่ และจัดตั้งห้องแล็บเคลื่อนที่ เพื่อตรวจวัดระดับรังสีและการปนเปื้อน โดยจากการตรวจสอบจนถึงปัจจุบันระดับรังสีที่วัดได้โดยรอบโรงงานยังเทียบเท่ากับระดับรังสีในธรรมชาติและไม่พบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น ยังมีการประสานงานผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้โรงงานภายในรัศมี 3 กม. มาร่วมตรวจสอบกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อความมั่นใจและนำไปสื่อสารสร้างความเข้าใจกับลูกบ้านต่อไป

จากนั้นปลัดกระทรวง อว.ได้นำคณะลงไปตรวจวัดพื้นที่ในโรงงานที่มีการจัดเก็บกากกัมมันตรังสี โดย ผศ.ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเครื่องตรวจวัดรังสีแกมมามาตรวจวัดบริเวณที่มีการจัดเก็บกากกัมมันตรังสี และโดยรอบโรงงาน พบว่า

บริเวณโดยรอบโรงงานมีค่ารังสีอยู่ที่ 0.04-0.05 ไมโครซีเวิร์ด/ชม. ส่วนบริเวณพื้นที่จัดเก็บกาก เมื่อวัดในระยะห่างออกมา 3 เมตร มีค่ารังสีที่วัดได้ 0.09 ไมโครซีเวิร์ด/ชม. ซึ่ง ผศ.ดร.พงษ์แพทย์ให้ความเห็นว่า

ค่ารังสีที่ตรวจพบถือว่าเป็นค่ารังสีพื้นฐานตามธรรมชาติ ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งผลการตรวจสอบนี้ถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ปส. และช่วยยืนยันให้ประชาชนคลายความกังวลได้

Advertisement

ทั้งนี้ ค่าระดับรังสีที่กฎหมายกำหนดสำหรับประชาชนทั่วไปจะอยู่ที่ไม่เกิน 0.5 ไมโครซีเวิร์ด/ชม. ซึ่งก็ยังเป็นระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้เข้ามาดูแลและเร่งดำเนินการให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุด ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.จึงได้มอบหมายให้ตนนำทีมกระทรวง อว.และมหาวิทยาลัย มาร่วมตรวจสอบ ติดตามสถานการณ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นร่วมกับทางจังหวัด

ซึ่งพบว่ากระบวนการที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้มีความรอบคอบ รัดกุม ค่าระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมมีปริมาณต่ำ ค่าที่ตรวจวัดได้ตามจุดต่าง ๆ ก็ยังเป็นปกติ ไม่พบการปนเปื้อน

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ ปส.ดำเนินการการติดตั้งเครื่องวัดรังสีแกมมาในอากาศแบบเรียลไทม์ 9 จุด ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ก่อนเดินทางมายังได้หารือกับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่าสิ่งที่ต้องเร่งดูแลในขณะนี้คือสุขภาพของประชาชน ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ จึงได้นำทีมแพทย์และพยาบาลจาก รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว.องครักษ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ของกระทรวง อว. 3 สถาบันที่อยู่ในพื้นที่ไม่ไกลจาก จ.ปราจีนบุรี มาร่วมประเมินและให้บริการทางสุขภาพ

โดย รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ร่วมเดินทางมาในวันนี้ได้รายงานว่า จากการสอบทานย้อนหลังตั้งแต่ 30-60 วัน ทั้งในหอผู้ป่วยนอก และแผนกฉุกเฉินของ รพ.ในพื้นที่ยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีประวัติว่าได้รับหรือสัมผัสกับผู้ที่ได้รับสารกัมมันตรังสี แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะต้องมีการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแน่ใจ โดยกระทรวง อว.จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่คลายกังวล จะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติโดยเร็ว

Advertisement