ญี่ปุ่นขาดแรงงานหนัก รับสมัครคนไทยผ่านกระทรวงแรงงาน ถึง 18 เม.ย.

ญี่ปุ่น ภาพโดย Cory Schadt
Photo: Cory Schadt/unsplash

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ชวนผู้สนใจสมัครทางออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายถึง 18 เมษายน 2566 ฝึกครบ 3 ปี ได้เงินกลับบ้าน 1.5 แสนบาท

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม-18 เมษายน 2566 และสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนแรก 80,000 เยน หรือประมาณ 20,800 บาท ฟรีค่าที่พัก ค่าน้ำ-ค่าไฟ และเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่น ประมาณ 30,000-40,000 บาท

เมื่อฝึกครบตามกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 155,972 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

Advertisement

สำหรับการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan มีระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานสูงสุด 3 ปี (36 เดือน) และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ปี รวมเป็น 5 ปี ในประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง อาทิ งานหล่อกลึงโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ งานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานบำรุงรักษาเครื่องจักร งานพ่นสี งานหลอม พลาสติก งานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ งานแปรรูปอาหาร เป็นต้น

โดยการสอบ ณ จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ จะมีการปรับหลักเกณฑ์โดยมีคัดเลือกเพียง 2 อย่างคือ

1.สอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น

2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

Advertisement

อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวต่อไปว่า ผู้ที่ประสงค์สมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน โดยสามารถศึกษาวิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เมนูข่าวประกาศรับสมัคร หัวข้อ ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 21 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์ doe.go.th/prd หรือเว็บไซต์ doe.go.th/overseas และเพจ facebook : IMthailand หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0-2245-9428 หรือสำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694