เริ่มแล้ว JOB EXPO 2023 เช็กรายละเอียดทั้งหมดที่นี่ 7 โซน 3 วัน

Job Expo 2023

JOB EXPO THAILAND 2023 สนองยุทธศาสตร์ชาติมีงานทำทุกช่วงวัย กับ 7 โซนกิจกรรม 3 วัน พร้อม เปิดตัวดัชนีชี้วัดสถานการณ์ตลาดแรงงาน และนัดสัมภาษณ์งานออนไลน์ได้ ทั้งงานในไทยและต่างประเทศ

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งาน JOB EXPO THAILAND 2023 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ (8 มิถุนายน 2566) และจะดำเนินงานจำนวน 3 วัน (จนถึง 10 มิถุนายน 2566) สำหรับพิธีเปิดนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเปิด ท่ามกลางผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดงาน ณ บริเวณเวทีกลาง Hall EH 100-102

สนองยุทธศาสตร์ชาติ

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวเปิดงานว่าทสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาหลายมิติ และการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ถือเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด ส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยเฉพาะในภาคแรงงานที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

จุดมุ่งหมายของการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ในวันนี้ เป็นการตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคบริการและท่องเที่ยว ทำให้คนในวัยแรงงานสามารถทำงานได้ในภูมิลำเนาของตนเอง

นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกต่อการทำงานและเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ทำให้วัยแรงงานได้รับการยกระดับจากผู้ใช้แรงงาน เป็นผู้ใช้พลังสมอง ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูลได้สะดวก ทำให้ประชาชนทุกช่วงวัยและทุกคนอยู่อาศัยร่วมกันในประเทศอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน มีทักษะในการทำงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน และในขณะเดียวกันก็มีภาครัฐที่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างสุจริต โปร่งใส่ และใส่ใจการบริการทำงานรวดเร็ว

มีงานทำทุกช่วงวัย เด็กจบใหม่-ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-ทหาร

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้กล่าวรายงานว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ว่า เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีงานทำของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทหารเตรียมปลดประจำการ ผู้พ้นโทษ ผู้ว่างงาน และทุกคนที่ประสงค์มีงานทำ

Advertisement

โดยส่งเสริมการมีงานทำ และการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ด้วยการเร่งรัดและผลักดันการขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ กระตุ้น ส่งเสริม รักษาการจ้างงาน รวมถึงบริการจัดหางานออนไลน์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายมากขึ้น สนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านแก่ผู้ว่างงาน

เน้นในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะมีการจัดงานในพื้นที่ภูมิภาคอีก 3 แห่ง คือจังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และนครราชสีมา สลับหมุนเวียนตลอดช่วงเดือนมิถุนายน 2566

7 โซนกิจกรรม เป็นประโยชน์ครอบคลุม

ภายในงานประกอบด้วย 7 โซนกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์และครอบคลุมความต้องการของคนหางาน อาทิ

1.โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์แห่งความพอเพียง และโครงการจิตอาสา 904 โคก หนอง นา โมเดล

Advertisement

2.โซนกิจกรรมคนไทยไม่ทิ้งกัน คนหางาน งานหาคน Job Matching

3.โซนกิจกรรม Platform “ไทยมีงานทำ”

4.โซนกิจกรรมรวมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ

5.โซนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ

6.โซนกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา คุณภาพแรงงาน และกลุ่มเปราะบาง

7.โซนกิจกรรมบนเวที อย่างการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ YourMood, มีนตรา อินทิรา และปราง ปรางทิพย์ และกิจกรรมเชิญชวนผู้ร่วมงาน ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล

กิจกรรมเด่น 3 วัน

สำหรับกิจกรรมเด่น ๆ ภายในงาน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-20.00 น. ที่มีตลอด 3 วัน มีดังนี้

วันที่ 8 มิถุนายน 2566

  • เสวนาในหัวข้อ “เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้กลายเป็นอาชีพได้อย่างไรในยุคดิจิทัล” โดย คุณนิว วรรณรัชต์ เจ้าของเพจ Go Alone Around
  • มินิคอนเสิร์ตจาก YOURMOOD

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

  • เสวนาในหัวข้อ “การสร้างตัวตนสู่การสร้างรายได้บน TIKTOK แพลทฟอร์มยอดนิยมในปัจจุบัน” โดยคุณชาติศักดิ์ มหาทา หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ เอแคลร์ จือปาก
  • มินิคอนเสิร์ตจาก มีนตรา อินทิรา

วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  • เสวนาในหัวข้อ “การเกษตรเพื่อความยั่งยืน” โดย ดร.เกริก มีมุ่งกิจ ปราชญ์ชาวบ้านเทพแห่งเกษตร
  • เสวนาในหัวข้อ “สมัครงานอย่างไรถึงได้งาน” โดย คุณทัศไนย เหมือนเสน
  • มินิคอนเสิร์ตจาก ปราง ปรางทิพย์

ดัชนีชี้วัดสถานการณ์ตลาดแรงงาน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า นอกจากมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้สมัครงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ ได้พบกันและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง และส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระที่อยู่ในความสนใจ ความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อนำไปเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริมแล้ว ยังมีโซนสำคัญ คือ โซน “ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ”

เป็นโซนที่รวบรวมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยจัดแสดงสถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทิศทางความต้องการแรงงานในอนาคต พร้อมเปิดตัวดัชนีชี้วัดสถานการณ์ตลาดแรงงานตัวใหม่ ชื่อว่า “ตำแหน่งงานต่อผู้ว่างงาน” (Vacancy to Unemployment Ratio) ซึ่งใช้วัดความตึงตัวของตลาดแรงงาน ช่วยสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน และส่งสัญญาณเตือนให้เตรียมรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีบริการแนะแนวอาชีพ แนะนำทักษะและเทคนิคเกี่ยวกับการสมัครงาน ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การแนะนำเส้นทางเข้าสู่ระบบราชการ ขั้นตอนการเข้ารับราชการ รวมถึงการรับสมัครสอบของส่วนราชการต่าง ๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และการแสดงนิทรรศการระบบส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ชวนหางานต่างประเทศ

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดโซน “คนไทยไม่ทิ้งกัน คนหางาน งานหาคน Job Matching” ที่ JOB EXPO THAILAND 2023 ไบเทคบางนา Hall EH 100 รองรับผู้ที่กำลังมองหางานต่างประเทศ พร้อมให้บริการ ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงาน สมัคร สัมภาษณ์ อบรมก่อนเดินทาง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า โซน “คนไทยไม่ทิ้งกัน คนหางาน งานหาคน Job Matching” ประกอบด้วยงานในประเทศ อย่างการให้บริการสมัครและสัมภาษณ์งานภายในงาน ควบคู่กับการสัมภาษณ์งานออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยบริษัทภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง จำนวน 397 แห่ง และงานต่างประเทศ รวม 50,000 อัตรา ทั้งกรมการจัดหางานจัดส่ง และบริษัทเอกชนจัดส่ง

บริการรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ รับสมัครไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง และการรับสมัครงานโดยบริษัทจัดหางานฯ ที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานถูกต้องตามกฎหมาย

“หลายปีที่ผ่านมาแรงงานไทยที่มีทักษะเป็นที่ต้องการในต่างประเทศอย่างมาก เนื่องจากหลายประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขาดแคลนแรงงานทักษะ จึงพร้อมให้ค่าตอบแทนที่สูง ทำให้ความนิยมไปทำงานต่างประเทศของคนไทยเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งรัฐบาลโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงาน”

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเสริมว่า โซน “คนไทยไม่ทิ้งกัน คนหางาน งานหาคน Job Matching” มีการรับสมัครไปทำงานต่างประเทศที่จัดส่งโดยรัฐ อาทิ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ไต้หวัน และสัมภาษณ์คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ (อิสราเอล) การรับสมัครไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานฯที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 30 บริษัท ตำแหน่งงานร่วม 2,000 อัตรา

โดยตำแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ งานช่างเชื่อม ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ในเกาหลีใต้ ช่างเชื่อมหม้อไอน้ำ ประเทศออสเตรเลีย พนักงานการพยาบาล ในซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการรับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ และการให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ

อยู่ไกล นัดสัมภาษณ์งานออนไลน์ได้

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานคำนึงถึงคนหางานที่อยู่ห่างไกล หรือไม่สะดวกมาร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว จึงจัดให้มีการนัดสัมภาษณ์งานออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

โดยบริษัทภาคเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียง อาทิ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเท็ม จำกัด (โลตัส) บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น ซึ่งพร้อมให้บริการสัมภาษณ์งานออนไลน์วันละ 6 บริษัท ตลอด 3 วัน ตั้งแต่เวลา 10.30-17.30 น.

นายไพโรจน์กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ที่สนใจสัมภาษณ์งานผ่านระบบออนไลน์สามารถลงทะเบียนและเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ jobit.doe.go.th/jobexpothailand2023 โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ เพียงเข้าสู่หน้าเว็บไซต์-กำหนดรหัส-กรอกข้อมูลส่วนตัว-เลือกงานที่ต้องการ จากนั้นแสกน QR Code เพื่อแจ้งความประสงค์เข้ารับการสัมภาษณ์งานผ่าน google sheet

โดยสามารถตรวจสอบวัน-เวลา เข้าสัมภาษณ์งานผ่านระบบ ZOOM ได้ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ในส่วนคนหางานและนายจ้างที่มีข้อมูลอยู่ในระบบไทยมีงานทำ สามารถ log in เข้าลิงก์ job expo ด้วย username และ password เลขบัตรประชาชน หรือเลขนิติบุคคลได้เลย โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ส่งเสริมสุขภาพลูกจ้าง/ผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคม ร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนงาน JOB EXPO THAILAND 2023 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยปีนี้บูทประกันสังคมจัดกิจกรรมมากมาย เช่น ให้ความรู้งานประกันสังคมด้านสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 กิจกรรมการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากโรงพยาบาลศิครินทร์

ภายในบูทยังได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์สำหรับการตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตน และเปิดรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 และโซนประชาสัมพันธ์ความรู้สิทธิประโยชน์ เล่นเกม ตอบคำถามชิงรางวัลให้ผู้เข้าร่วมงาน

Job Expo 2023