เตรียมงาน 6 หมื่นอัตรา ทั้งในและต่างประเทศ รองรับแรงงานจากอิสราเอล

แรงงานไทยกลับจากอิสราเอล

กรมการจัดหางานเตรียมงานกว่า 6 หมื่นอัตรา ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีรายได้และลักษณะงานใกล้เคียงกับงานในประเทศอิสราเอล รองรับแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอล

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีมาตรการดูแลแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศจากเหตุความไม่สงบในอิสราเอล โดยให้กรมการจัดหางานเตรียมตำแหน่งงานในต่างประเทศที่มีรายได้และลักษณะงานใกล้เคียงกับงานในประเทศอิสราเอลให้กับแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ อาทิ งานภาคก่อสร้างที่ไต้หวัน, งานเกษตรที่โปรตุเกสและกรีซ, งานปศุสัตว์ และงานภาคเกษตร (วีซ่า E-8) ที่เกาหลี

ในส่วนของแรงงานไทยที่ไม่ประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้ว ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างจากทั่วประเทศ จำนวน 63,296 อัตราไว้รองรับ โดยตำแหน่งงานว่าง 5 อันดับแรก ได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ พนักงานขายของหน้าร้าน เจ้าหน้าที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า และผู้ขับรถรับจ้าง

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดยังลงพื้นที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การรับงานไปทำงานที่บ้าน และแนะนำแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำให้กับแรงงานไทยที่ไม่ต้องการทำงานประจำหรือต้องการเริ่มต้นกิจการของตนเอง

นางสาวบุณยวีร์กล่าวด้วยว่า ทันทีที่ถึงประเทศไทย เจ้าหน้าที่จะชี้แจงการรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เบื้องต้นแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุน และอยู่ในความคุ้มครองจะมีสิทธิรับสิทธิประโยชน์จากกองทุน กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากภัยสงคราม รายละ 15,000 บาทอย่างแน่นอน

โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดซึ่งอยู่ในภูมิลำเนาของแรงงานจะลงพื้นที่ประสานและติดตามให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุน ภายใน 3 วัน ส่วนแรงงานไทยที่ต้องการกลับไปทำงานที่อิสราเอล กรมการจัดหางานได้มีหนังสือถึงสำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองของอิสราเอล (PIBA) เพื่อขอให้พิจารณารับแรงงานไทยกลับเข้าทำงานในรัฐอิสราเอลอีกครั้งหากสถานการณ์คลี่คลายลง ซึ่งจะมีการเจรจาต่อรองต่อไป

ทั้งนี้ แรงงานที่ต้องการหางานทำสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://thaimengaantam.doe.go.th หรือแอปพลิเคชั่นมือถือ “ไทยมีงานทำ” หรือใช้บริการที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือติดตามประกาศรับสมัครงานในต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1694 กรมการจัดหางาน