กระทรวงแรงงาน แจงปรับกฎหมาย C188 ให้เป็นธรรม สอดรับวิถีชาวประมง-ปราศจากขัดแย้ง

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย

กระทรวงแรงงาน เผยความคืบหน้า การปรับปรุงกฎหมายอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคการประมง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน ปรับปรุงกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ปราศจากความขัดแย้ง คำนึงถึงธรรมชาติของชาวประมงเป็นสำคัญ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ที่นำโดย นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายภูเบศ จันทนิมิ นายกสมาคมประมงจังหวัดปัตตานี นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ นายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย และนายกสมาคมประมงจังหวัดต่างๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความคืบหน้าอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคการประมง ค.ศ. 2007 (2550) โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ ว่า ในวันนี้สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้มาติดตามประเด็นความคืบหน้าอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจและหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องเกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ขณะเดียวกันจะต้องปราศจากความขัดแย้ง

การดำเนินการปรับปรุงกฎหมายอนุสัญญา (ILO) ฉบับที่ 188 จะคำนึงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงไทยด้วย ทั้งนี้ จะมีการหารือเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามเจตนารมณ์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ร่วมกันต่อไป