การเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกม Banpu B-Sports Thailand

เพราะพลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา อันเป็นสิ่งที่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ยึดถือ และให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ผ่านโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่าง ๆ

ผลเช่นนี้ จึงทำให้บ้านปูเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคนอย่างสร้างสรรค์สู่โลกยุคใหม่ ภายใต้การเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียน หรือในตำราเรียนเท่านั้น จึงได้ร่วมกับ “Board Game Night” เปิดตัวบอร์ดเกมใหม่ล่าสุด “Super Power 8” และ “โครงการ Banpu B-Sports Thailand” ซึ่งถือเป็นโครงการจัดการแข่งขันบอร์ดเกมเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

เพราะบอร์ดเกม (Board Game) นอกจากจะเป็นเกมที่เล่นเพื่อความสนุกสนาน ยังถือเป็นกิจกรรมแฮงเอาต์ในกลุ่มเพื่อน และครอบครัวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ที่สำคัญ ยังถูกพัฒนาเป็นเครื่องมือประกอบกระบวนการเรียนรู้ จนเกิดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า game-based learning ในอีกทางหนึ่งด้วย


“อุดมลักษณ์ โอฬาร” ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพราะบ้านปูเชื่อว่าการเรียนรู้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง จนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด ทำให้การจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของบ้านปูสอดแทรกเรื่องการเรียนรู้ไว้ในหลากหลายมิติ

“อย่างบอร์ดเกม ที่นอกจากจะเป็นเกมที่มีไว้เล่นเพื่อความสนุกสนานแล้ว ในอีกทางหนึ่งยังถือว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ที่มีประโยชน์อย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้ผู้เล่นสามารถพัฒนาทักษะด้านความรู้ (hard skills) ควบคู่กับทักษะด้านอารมณ์ (soft skills) ได้อย่างเป็นอย่างดีแล้ว ผู้ออกแบบ และผู้เล่นบอร์ดเกม จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านการวิเคราะห์ รู้จักประเมินความเสี่ยง มีตรรกะเหตุผลที่ถูกต้องในการคิด และตัดสินใจ สามารถมองสถานการณ์ให้ทะลุตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้ไปถึงจุดหมายได้ในที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับเยาวชนในยุคศตวรรษที่ 21”

“ด้วยความเชื่อของบ้านปูที่ว่า พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา จึงทำให้เราสนับสนุนการเรียนรู้ยุคใหม่ ผ่านเครื่องมือที่สร้างสรรค์อย่างบอร์ดเกม อีกทั้งยังสอดรับกับการปรับทิศทางแบรนด์ และวัฒนธรรมองค์กรบ้านปู ทั้งเรื่องของ passionate การสร้างแรงบันดาลใจ ทำให้คนมีใจที่อยากจะทำ innovative การมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถตอบโจทย์กับสิ่งต่าง ๆ หรือสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ และสุดท้าย committed การมุ่งมั่น และยืนหยัดที่จะทำต่อไปจนถึงเป้าหมายที่วางไว้”

“อุดมลักษณ์” กล่าวเพิ่มเติมว่า จะเห็นได้ว่าบอร์ดเกมเป็นกิจกรรมที่สามารถสะท้อนความเป็นตัวตน และเชื่อมโยงแบรนด์ใหม่ของบ้านปูเป็นอย่างดี และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีคุณลักษณะเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของงาน Banpu B-Sports Thailand 2018 ที่จะรวบรวมบุคคลในแวดวงต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในวงการบอร์ดเกมมาช่วยกันถ่ายทอดประโยชน์ และความสุขที่เกิดจากการเล่นบอร์ดเกมให้คนทั่วไปได้รับรู้ ทั้งยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแข่งขันอีกด้วย

“งาน Banpu B-Sports Thailand 2018 จัดขึ้นในวันที่ 10 พ.ย. 2561 ณ โถงชั้นแอลจี สยามสแควร์ เวลา 12.30-19.30 น.

นอกจากจะเป็นการสนับสนุนการเล่นบอร์ดเกมอย่างสร้างสรรค์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ยังมีการแข่งขันบอร์ดเกม Super Power 8 รอบชิงชนะเลิศของตัวแทนผู้ชนะในรอบการแข่งขันจากร้านคาเฟ่บอร์ดเกมที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 แห่ง และการแข่งขันของเซเลบผู้หลงใหลในบอร์ดเกม การแสดงละครเวทีรูปแบบใหม่ (interactive stage show) ที่ถอดเนื้อเรื่องมาจากบอร์ดเกมชื่อดัง พร้อมกับมีการเสวนาพูดคุยกับเหล่ากูรูบอร์ดเกมจากแวดวงต่าง ๆ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย”

“วัฒนชัย ตรีเดชา” ผู้ผลิตรายการบอร์ดเกมไนต์ (Board Game Night-BGN) และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ระดมทุนผลิตบอร์ดเกมแห่งแรกในประเทศไทย Bgnth.com กล่าวว่า โดยส่วนตัวผมมีความชื่นชอบ และมีความสุขในการเล่นบอร์ดเกมกับกลุ่มเพื่อน จึงอยากส่งต่อความสุขนั้นไปให้คนที่ยังไม่รู้จักบอร์ดเกมด้วย

“ปัจจุบันแม้บอร์ดเกมจะเข้าในประเทศไทยมากกว่า 10 ปีแล้ว แต่ในช่วง 3-4 ปีให้หลัง กระแสความนิยมบอร์ดเกมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ถือว่ามีมากขึ้น รวมถึงร้านบอร์ดเกมที่มีมากกว่า 100 ร้านก็ตาม แต่ผมยังอยากเผยแพร่วัฒนธรรมการเล่นบอร์ดเกมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นกว่านี้ และอยากสนับสนุนให้นักออกแบบเกมไทยมีโอกาสสร้างสรรค์บอร์ดเกมดี ๆ ขึ้นมาในวงการด้วย ตรงนี้ถือว่าเป็นการสร้าง ecosystem ให้กับบอร์ดเกมไทย”

“จากการที่บ้านปูเล็งเห็นถึงประโยชน์ของบอร์ดเกม และพร้อมสนับสนุนอย่างจริงจัง จึงทำให้เกิดโครงการ Banpu B-Sports Thailand นี้ขึ้นมา ทั้งยังมีการพัฒนาบอร์ดเกมใหม่ล่าสุดในชื่อว่า Super Power 8 ซึ่งเป็นเกมที่ให้ความสนุกสนาน กระตุ้นให้ผู้เล่นได้ใช้ทักษะการวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ตนเอง และคู่แข่ง ด้วยกฎกติกาที่เข้าใจง่าย และผมเชื่อว่าเกม Super Power 8 และกิจกรรมในงาน Banpu B-Sports Thailand 2018 จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแรงกระเพื่อมให้คนทั่วไปหันมาสนใจบอร์ดเกมมากขึ้น และใช้ประโยชน์จากบอร์ดเกมอย่างคุ้มค่า”

ถึงตรงนี้ “อุดมลักษณ์” บอกว่า สำหรับโครงการ Banpu B-Sports Thailand ที่เริ่มดำเนินการในปีนี้ ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ และยังไม่แพร่หลายมากนัก ซึ่งเราคาดว่าการจัดงาน จัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยขยายวง ขยายกลุ่มบอร์ดเกมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิม

“ทั้งยังหวังว่าโครงการนี้จะสามารถต่อยอดการทำงาน การเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ หรือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคม และชุมชน ที่สอดคล้องกับความเชื่อของบ้านปูที่ว่า พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ