ขั้นตอนการขอรับเงินประกันสังคมทดแทนกรณีว่างงาน 7,500 บาท/เดือน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้ออกขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จากผลกระทบโควิด-19

โดยผู้ประกันตน 2 ประเภทต่อไปนี้ สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือดังนี้

1.กรณีภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน 50% ไม่เกิน 7,500 อันเป็นผลมาจาก

  • รัฐสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราว
    ผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์อื่นๆ ทดแทน (สปส.2-01/7) (ไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน)
  • นายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชั่วคราว
    นายจ้างต้องรับรองการเป็นลูกจ้าง และวันที่ลูกจ้างไม่สามารถ ไปทำงานได้

ช่องทางการยื่นคำขอ ผู้ประกันตนและนายจ้างยื่นแบบ e-form บนเว็บไซต์ www.sso.co.th

2.ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากโควิด-19 ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน 50% ไม่เกิน 7,500 บาท ดำเนินการดังนี้

  • ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน รายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง บนเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th

ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงาน (สปส.2-01/7) e-form บนเว็บไซต์ www.sso.co.th

ทั้งนี้ผู้ประกันตนทั้ง 2 กรณี สามารถยื่นเอกสารผ่านช่องทางดังนี้

1.ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศ หรือ
2.ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ
3.ส่งทางโทรสาร (FAX) ของสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือ
4.ส่งทาง e-mail หรือสำนักงานประกันสังคมพื้นที่จังหวัด/สาขากำหนด หรือ
5.ส่งทางไลน์ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ