ระเบียบวาทะศิลป์-รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ 2 หมอลำดัง นั่งอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ดนตรี

ระเบียบวาทะศิลป์
ภาพจาก ระเบียบวาทะศิลป์ แฟนเพจ

เปิด 19 รายชื่อ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี 2 หมอลำดัง “ระเบียบวาทะศิลป์-รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์” ร่วมด้วย

วันที่ 1 เมษายน 2567 “Thailand Creative Culture Agency” หรือ THACCA ได้ประกาศรายชื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรีเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 19 ราย

โดยมี 2 วงดนตรีหมอลำ ได้แก่ “สุมิตรศักดิ์ พลล้ำ” ประธานภาคีหมอลำ และเจ้าของวงหมอลำระเบียบวาทะศิลป์ และ “ปราณี พระจันทร์” ผู้บริหารวงหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ ปรากฏในรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ด้วย

รายชื่อคณะอนุกรรมการ

 1. วิเชียร ฤกษ์ไพศาล (ประธาน) – ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เวย์-ที ครีเอชั่น จำกัด, ผู้ก่อตั้ง genie records และอดีตผู้บริหารบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 2. ชลากรณ์ ปัญญาโฉม – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัล บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารบริษัท ทีป๊อป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 3. ภาวิต จิตรกร – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 4. พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส มิวสิค จำกัด
 5. ณฐพล ศรีจอมขวัญ – ประธานกรรมการ บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สไปร์ซซี่ ดิสก์ จำกัด
 6. พงศ์นรินทร์ อุลิศ – ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคท เรดิโอ จำกัด
 7. สามขวัญ ตันสมพงษ์ – กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอท เดอะ ดัก จำกัด
 8. คาล คงขำ – กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด
 9. สุมิตรศักดิ์ พลล้ำ – ประธานภาคีหมอลำ ผู้บริหารวงหมอลำระเบียบวาทะศิลป์
 10. ปราณี พระจันทร์ – ผู้บริหารวงหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์
 11. พลกฤต ศรีสมุทร – กรรมการผู้จัดการ บริษัท วายยูพีพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ บริษัท แร็พอิสนาว จำกัด
 12. พิเศษ จียาศักดิ์ – กรรมการเครื่องหมายการค้า และที่ปรึกษา บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
 13. อนุชา โอเจริญ – ผู้ก่อตั้งค่ายเพลง Rats Records
 14. อรศิริ ประวัติยากูร – หัวหน้าฝ่ายโปรเจ็กต์ต่างประเทศ ค่ายสมอลล์รูม และอดีตผู้อำนวยการฝ่ายคอนเทนต์, เทนเซ็นต์ ไทยแลนด์ (สื่อ, บันเทิง)
 15. พงศ์สิริ เหตระกูล – ผู้บริหารค่ายเพลง NO1R และสื่อ Nylon Bangkok
 16. นัดส์ เจดีย์ – ผู้ก่อตั้ง Loudly Prefer
 17. อนันต์ ลือประดิษฐ์ – ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการอำนวยการสื่อ The People
 18. ปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี – ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริษัท ฟังใจ จำกัด
 19. ลลิส วรพชิรากูร (เลขานุการ) – ที่ปรึกษาและนักวางแผนกลยุทธ์เชิงพาณิชย์และการมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรม (ธุรกิจสร้างสรรค์และบันเทิง)
THACCA-Thailand Creative Culture Agency
ภาพจาก เฟซบุ๊ก THACCA-Thailand Creative Culture Agency