ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน-โซฮอล์ ลด 80 สตางค์ ดีเซลพรีเมียมลด 1 บาท

ราคาน้ำมันวันนี้ (26 ส.ค. 65) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-โซฮอล์ ปรับลดลง 80 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น ดีเซลพรีเมี่ยม ลดลง 1 บาทต่อลิตร มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (3 ก.ย.) 

วันที่ 2 กันยายน 2565 PTT Station ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.80 บาท/ลิตร เว้น E85 ลดลง 0.50บาท/ลิตร พรีเมี่ยมดีเซล B7 ลดลง 1.00 บาท/ลิตร นอกนั้นคงเดิม มีผล 3 ก.ย. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ดังนี้

 • ULG = 42.56 บาทต่อลิตร
 • GSH95 = 35.15 บาทต่อลิตร
 • E20 = 34.04 บาทต่อลิตร
 • GSH91 = 34.88 บาทต่อลิตร
 • E85 = 31.84 บาทต่อลิตร
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 40.64 บาทต่อลิตร
 • HSD-B7 = 34.94 บาทต่อลิตร
 • HSD-B10 = 34.94 บาทต่อลิตร
 • HSD-B20 = 34.94 บาทต่อลิตร
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 44.66 บาทต่อลิตร

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -80 สต. ยกเว้น E85 -50 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซล ลดราคาเฉพาะ Hi Premium Diesel S B7 -1 บาท

 • GSH95S EVO 35.15 บาทต่อลิตร
 • GSH91S EVO 34.88 บาทต่อลิตร
 • GSH E20S EVO 34.04 บาทต่อลิตร
 • GSH E85S EVO 31.84 บาทต่อลิตร
 • Hi Diesel B20S 34.94 บาทต่อลิตร
 • Hi Diesel S 34.94 บาทต่อลิตร
 • Hi Diesel S B7 34.94 บาทต่อลิตร
 • Hi Premium Diesel S B7 44.66 บาทต่อลิตร

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.