กบน.เริ่มเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน 1.13 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน

กบน.เริ่มเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ดีเซล B7 น้ำมันดีเซล B20 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาพรีเมี่ยม ลิตรละ 1.13 บาท รับวันละ 71.67 ล้านบาท จ่ายชดเชยก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) 27.82 ล้านบาท ยังบวกได้ 43.85 ล้านบาท

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ในฐานะผู้ช่วยเลขาฯคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กบน.ประกาศเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ดีเซล B7 น้ำมันดีเซล B20 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาพรีเมี่ยม ลิตรละ 1.13 บาท ส่งผลให้กองทุนมีเงินเข้าประเภทน้ำมันประมาณวันละ 71.67 ล้านบาท

ส่วนก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) มีเงินไหลออกประมาณวันละ 27.82 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีรายรับสุทธิประมาณวันละ 43.85 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สัปดาห์หน้า กองทุนยังคงมีการพิจารณาราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล แต่ยังไม่มีการลอยตัวราคาน้ำมันอย่างแน่นอน

ปัจจุบันสถานะกองทุนล่าสุด ณ วันที่ 11 ก.ย. ติดลบ 124,601 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 82,534 ล้านบาท บัญชีแอลพีจีติดลบ 42,067 ล้านบาท แต่เนื่องจากเริ่มมีเงินสนับสนุนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ากองทุนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน จากสถานการณ์วิกฤตเดือนละ 1,000 ล้านบาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมวงเงินทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท มาสนับสนุนภาครัฐในการแบ่งเบาภาระค่าพลังงานของประชาชน และเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ ทำให้กองทุนติดลบเหลือ 123,601 ล้านบาท