“พาณิชย์” หนุนปรับ B5 เป็น B7 ช่วยพยุงราคาผลปาล์มดิบ

กรมการค้าภายในประเมินความต้องการใช้พลังงานทดแทนกลุ่มไบโอดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้น และการปรับสัดส่วนผสมน้ำมันดีเซลจาก B5 เป็น B7 ดีเดย์ 10 ต.ค.-31 ธ.ค.นี้ จะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบ คาดช่วยพยุงราคาผลปาล์มที่เกษตรขายได้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ภายใต้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เปิดเผยว่า

ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดโลกเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการใช้ด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นหลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับภูมิภาคตะวันตกเริ่มเข้าฤดูหนาว รวมถึงกลุ่มโอเปคมีมติปรับลดการผลิตน้ำมันลง ส่งผลให้ความต้องการพลังงานทดแทนในกลุ่มไบโอดีเซลปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่อนุมัติการปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจาก B5 เป็น B7 ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 คาดว่าจะช่วยดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20,000 ตัน/เดือน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพราคาผลปาล์มของเกษตรกรขาวสวนปาล์ม

Advertisment

โดยขณะนี้ ราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดล่วงหน้าของมาเลเซีย ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 อยู่ที่ 3,604 ริงกิต/ตัน (29.46 บาท/กก.) ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2565 ที่ 3,532 ริงกิต/ตัน (28.87 บาท/กก.) สอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศที่ปรับสูงขึ้น ทำให้ราคาผลปาล์มขณะนี้มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น และอัตราค่าเงินบาทขณะนี้ ก็ถือเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางราคาผลปาล์มของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ ที่มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนจะได้ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดทุกสัปดาห์เพื่อพิจารณาแนวทางและข้อเสนอการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างดีที่สุดภายใต้หลักการ WIN-WIN Model

แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อราคาที่เกษตรกรจะได้รับ คือคุณภาพของทะลายปาล์มน้ำมัน จึงขอรณรงค์ให้เกษตรกรตัดปาล์มสุกเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและเป็นผลดีต่อราคาที่เกษตรกรได้รับด้วย