เขื่อนป่าสักฯ ทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อน หลังน้ำเหนือลดลง

เขื่อนป่าสักฯ ลดการระบายน้ำ

เขื่อนป่าสักฯ ทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อน หลังน้ำเหนือลดลง พร้อมแจ้งเตือนภาคใต้ 16-18 ต.ค. 65 จะมีปริมาณฝนตกในพื้นภาคใต้ตอนบน จังหวัดเพชรบุรีและชุมพร

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 รายงานข่าวระบุโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ กรมชลประทาน ปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน หลังน้ำเหนือในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจะทยอยปรับลดการระบายน้ำแบบขั้นบันได เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำ จากเดิมอัตรา 820 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที ลดลงเป็นอัตรา 650 ลบ.ม./วินาที ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 13-15 ตุลาคม 2565 ช่วยลดผลกระทบพื้นที่ด้านท้าย

ทั้งนี้ กรมชลประทานจะปรับลดการระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณฝนและปริมาณน้ำที่มาจากพื้นที่ตอนบน เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากสุด จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 16-18 ต.ค. 65 จะมีปริมาณฝนตกในพื้นภาคใต้ตอนบน อาทิ บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและชุมพร จึงได้กำชับให้สำนักงานชลประทานในพื้นที่ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ ตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนด

นำข้อมูลและสถิติในปีที่ผ่านมา มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมเฝ้าระวังและควบคุมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด พิจารณาปรับการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้น โดยไม่กระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่าง รวมทั้งตรวจสอบอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ

Advertisment