คณิศ ฟันธงอีก 7 ปี EEC ไทยพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

คณิศ แสงสุพรรณ

“คณิศ” เผยแผนบูรณาการ EEC ปี 2567 รัฐควักงบประมาณ 5% ช่วยทำ PPP ดึงเงินนักลงทุนเอกชนเป็นเจ้าของโครงการ หวังพาไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วพ้นกับดักรายได้ปานกลางปี 2572 

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายคณิศ แสงสุพรรณ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EEC) กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ความสำเร็จอีอีซีสู่ก้าวต่อไปในอนาคต” ในเสวนา แผนบูรณาการ EEC สู่การสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ ว่า เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่อีอีซี จะต้องมีแผนการบูรณาการร่วมกันด้วย 4 ส่วนหลัก คือ รัฐ เอกชน ชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งเป็นความพร้อมที่นำทุกหน่วยงานมาทำงานช่วยกัน โดยไม่ต้องรอกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา อีอีซีใช้งบฯบูรณาการจากสำนักงบประมาณ 5% ของการลงทุนที่อนุมัติแล้ว ที่เหลือจะเป็นเงินลงทุนจากภาคเอกชน หรือเอกชนเป็นคนลงทุนโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เอกชนเป็นเจ้าของโครงการซึ่งเป็นที่มาของการเกิดเป็นแซนด์บอกซ์ เช่น โครงการโรงพยาบาลปลวกแดง 2 ซึ่งเป็นการใช้รูปแบบ PPP นั่นคือรัฐจะให้ในส่วนของพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้นมา

เสวนา แผนบูรณาการ EEC สู่การสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ

“แต่ละปีเราเองมีงบประมาณแค่ 300-400 ล้านบาทเท่านั้น ที่เหลือมาจากงบฯบูรณาการ ซึ่งปี 2561-2565 เราใช้งบประมาณจากรัฐ 94,514 ล้านบาท หรือ 5% ของการลงทุนที่อนุมัติแล้ว หรือประมาณ 20,000 ล้านบาท/ปี ร่วมกับ 44 หน่วยงาน อนุมัติการลงทุนไปแล้ว 1.9 ล้านล้านบาท เกินจากเป้าที่วางไว้ 1.7 ล้านล้านบาท”

ตามเป้าหมายใหม่ 5 ปี นับจากนี้ 2565-2569 เป้าการลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) 400,000 ล้านบาท/ปี โดยเฉพาะ 4 อุตสาหกรรมหลัก อย่างยานยนต์สมัยใหม่หรือ EV, ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์, การแพทย์และสุขภาพ และเกษตรสมัยใหม่และอาหาร

จากแผนงานดังกล่าว และเป้าหมายที่วางไว้หากสามารถทำได้ จะส่งผลให้ไทยในอีก 7 ปีข้างหน้า (2572) ไทยต้องพ้นกับดักรายปานกลาง เพื่อก้าวไปสู่ “ประเทศพัฒนาแล้ว” มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น

สำหรับ 5 แนวทาง ในแผนบูรณาการปี 2567 ประกอบด้วย 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.การพัฒนาบุคลากร 3.การพัฒนาระบบสาธารณสุข 4.การพัฒนาเมืองและชุมชน 5.การลงทุน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ BCG ซึ่งจะส่งผลให้อัตราขยายตัวของ GDP ในพื้นที่เออีซี เพิ่มขึ้น 6.8%