พาณิชย์ยกระดับสินค้า GI ดึงเอกชนจับคู่ธุรกิจ ปิดดีลซื้อ-ขายกว่า 100 ตัน

ปลาเม็งสุราษฎร์ธานี

“สินิตย์” ลงพื้นที่สุราษฎร์ฯ กระบี่ นำระบบ GI ยกระดับสินค้าชุมชนครบวงจรสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น ดึงภาคเอกชนจับคู่ธุรกิจ ปิดดีลซื้อ-ขายสินค้า GI ล่วงหน้ากว่า 100 ตัน

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อเดินหน้ายกระดับสินค้าชุมชนด้วย GI ครบวงจร จับมือชมรมร้านอาหารสมาคมโรงแรมและท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ดันสินค้า GI “ปลาเม็งสุราษฎร์” เป็นเมนูประจำร้าน ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ปิดดีลเซ็นสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้าสินค้า GI “เงาะโรงเรียนนาสาร” กว่า 100 ตัน กับ “ท็อปส์” ธุรกิจกลุ่มฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล และจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนขยายตลาดให้กับสินค้า GI “ขมิ้นชันสุราษฎร์ธานี” สร้างรายได้ให้กับชุมชนของทั้งสองจังหวัดอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและกระบี่ครั้งนี้ไดม้อบหนังสือรับรอง การขึ้นทะเบียน GI ให้กับ “ขมิ้นชันสุราษฎร์ธานี” และ “ปลาเม็งสุราษฎร์ธานี” ที่เพิ่งขึ้นทะเบียน GI ล่าสุด

Advertisment

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับภาคเอกชนของจังหวัดสุราษฎร์ฯ ส่งเสริมการตลาดให้สินค้า GI นำรายได้มาสู่ชุมชนท้องถิ่น เช่น การลงนามข้อตกลงกับชมรมร้านอาหาร สมาคมโรงแรมและท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ฯ เพื่อให้ “ปลาเม็งสุราษฎร์ธานี” เป็นเมนูประจาร้านอาหารและโรงแรมในจังหวัด การทำสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้า “เงาะโรงเรียนนาสาร” จำนวนกว่า 100 ตัน กับ “ท็อปส์” เพื่อนำไปจาหน่ายที่ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด และตลาดจริงใจ Farmers’ Market ทั่วประเทศ การจับคู่ธุรกิจให้สินค้า GI “ขมิ้นชันสุราษฎร์ธานี” กับบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้าตาล และร้านสมุนไพร ว.วังพรม สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นในระยะยาว ขมิ้นชันสุราษฎร์ธานี และปลา เม็งสุราษฎร์ธานี

สร้างมูลค่าทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดกว่า 660 ล้านบาท สำหรับจังหวัดกระบี่ มีสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 1 สินค้า คือ กาแฟเมืองกระบี่ สร้างมูลค่าทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดกว่า 20 ล้านบาท โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและนำรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยในโอกาสนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตสินค้า “ทุเรียนทะเลหอย” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ ที่คาดว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียน GI ภายในช่วงต้นปี 2566 เพื่อตรวจสอบคุณภาพและมอบนโยบายในการส่งเสริมสินค้าดังกล่าว

Advertisment

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะเร่งดำเนินการผลักดันนโยบาย ด้านการส่งเสริมสินค้า GI อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว อาทิ เร่งรัดการขึ้นทะเบียน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ถึงประโยชน์ของการคุ้มครอง GI ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น จัดทำระบบควบคุมคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานของสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว และการส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและยกระดับ สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนสู่สินค้าระดับพรีเมี่ยมต่อไป